Logotype
Logotype

Uttalande från OX2s oberoende budkommitté med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet från EQT Infrastructure VI

Den oberoende budkommittén i styrelsen för OX2 AB (publ) rekommenderar enhälligt aktieägare att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet från EQT Infrastructure VI.

Den 13 maj 2024 offentliggjorde EQT Infrastructure VI, genom Otello BidCo AB (”Otello BidCo”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i OX2 AB (publ) (”OX2” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Bolaget till Otello BidCo för 60 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).
Detta uttalande avseende Erbjudandet lämnas av den oberoende budkommittén i styrelsen för OX2 enligt punkten II.19 i Aktiemarknadens självregleringskommittés takeover-regler för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM (”takeover-reglerna”).

OX2:s pressmeddelande: Uttalande från OX2s oberoende budkommitté med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet från EQT Infrastructure VI

Ernst & Young Fairness Opinion (PDF)

Mer information om det offentliga uppköpserbjudandet finns på budgivarens webbplats