Logotype

OX2 AB (publ) redovisar idag sitt resultat för tredje kvartalet 2022

oktober 27, 2022, 08:00
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Juli-september 2022

 • Intäkterna uppgick till 2 311 MSEK (600)
 • Rörelseresultatet uppgick till 30 MSEK (24)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 1,3 % (4,1)
 • Periodens resultat uppgick till 44 MSEK (15)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,16 SEK (0,06)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -129 MSEK (143)

Januari-september 2022

 • Intäkterna uppgick till 5 401 MSEK (2 553)
 • Rörelseresultatet uppgick till 498 MSEK (97)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,2 % (3,8)
 • Periodens resultat uppgick till 459 MSEK (97)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,68 SEK (0,38)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 765 MSEK (231)

VD-kommentar

“Nettoomsättningen ökade under kvartalet, tack vare god utveckling i byggnationsportföljen. Vi undertecknade vårt första avtal om försäljning av havsbaserade vindkraftsprojekt­ och vår utvecklingsportfölj växte betydligt, efter att våra havsbaserade projekt­ utanför Åland inkluderades i portföljen. Dessutom slutförde vi vår första projekt­investering i Spanien genom förvärvet av ett solkraftsprojekt­.”

Webbsändning och telefonkonferens

En webbsändning och telefonkonferens med presentation av tredje kvartalet 2022 hålls idag klockan 10.00 (CEST). Presentationen kommer att hållas på engelska.

Länk till sändningen: https://ir.financialhearings.com/ox2-q3-2022

Samtalsinformation:
SE: +46 8 5051 6386
UK: +44 20 319 84884
US: +1 412 317 6300
PIN: 0224750#
 
Skriftliga frågor ställs per mail via ir@ox2.com
Muntliga frågor ställs genom att ringa in via ett av telefonnumren ovan

Bifogade filer