Logotype
Logotype

OX2 AB (publ) redovisar idag sitt resultat för tredje kvartalet 2022

oktober 27, 2022, 08:00
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Juli-september 2022

 • Intäkterna uppgick till 2 311 MSEK (600)
 • Rörelseresultatet uppgick till 30 MSEK (24)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 1,3 % (4,1)
 • Periodens resultat uppgick till 44 MSEK (15)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,16 SEK (0,06)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -129 MSEK (143)

Januari-september 2022

 • Intäkterna uppgick till 5 401 MSEK (2 553)
 • Rörelseresultatet uppgick till 498 MSEK (97)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,2 % (3,8)
 • Periodens resultat uppgick till 459 MSEK (97)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,68 SEK (0,38)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 765 MSEK (231)

VD-kommentar

“Nettoomsättningen ökade under kvartalet, tack vare god utveckling i byggnationsportföljen. Vi undertecknade vårt första avtal om försäljning av havsbaserade vindkraftsprojekt och vår utvecklingsportfölj växte betydligt, efter att våra havsbaserade projekt utanför Åland inkluderades i portföljen. Dessutom slutförde vi vår första projektinvestering i Spanien genom förvärvet av ett solkraftsprojekt.”

Webbsändning och telefonkonferens

En webbsändning och telefonkonferens med presentation av tredje kvartalet 2022 hålls idag klockan 10.00 (CEST). Presentationen kommer att hållas på engelska.

Länk till sändningen: https://ir.financialhearings.com/ox2-q3-2022

Samtalsinformation:
SE: +46 8 5051 6386
UK: +44 20 319 84884
US: +1 412 317 6300
PIN: 0224750#
 
Skriftliga frågor ställs per mail via ir@ox2.com
Muntliga frågor ställs genom att ringa in via ett av telefonnumren ovan

Bifogade filer