Logotype
Logotype

OX2: Delårsrapport tredje kvartalet 2021

oktober 26, 2021, 08:00
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 AB (publ) redovisar idag sitt resultat för tredje kvartalet 2021.

Tredje kvartalet 2021
 • Intäkterna uppgick till 600 MSEK (2 050).
 • Rörelseresultatet uppgick till 24 MSEK (171), rörelseresultat justerat för noteringskostnader uppgick till 25 MSEK (171).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,1 % (8,4), rörelsemarginal justerat för noteringskostnader uppgick till 4,2 % (8,4).
 • Periodens resultat uppgick till 15 MSEK (132).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,53).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 143 MSEK (81).
 • Förvärv av projekträttigheter om 614 MW.
 • Projektutvecklings­portföljen ökade med 529 MW under kvartalet och uppgick vid periodens slut till 17,6 GW (10,6).
 • Under kvartalet tecknades avtal om försäljning samt förvaltning av vindparker om 17 MW.
Perioden jan-sep 2021
 • Intäkterna uppgick till 2 553 MSEK (3 447).
 • Rörelseresultatet uppgick till 97 MSEK (300), rörelseresultat justerat för noteringskostnader uppgick till 136 MSEK (300).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,8 % (8,7), rörelsemarginal justerat för noteringskostnader uppgick till 5,3 % (8,7).
 • Periodens resultat uppgick till 97 MSEK (225).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,38 SEK (0,90).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 231 MSEK (46).
 • Sålda projekt under perioden 237 MW (201).

VD-kommentar  
"Det tredje kvartalet innebar ett fortsatt fokus på exekvering av vår tillväxtstrategi i kombination med att säkra framdrift i våra projekt under byggnation. Intäkterna uppgick till 600 MSEK och projektutvecklings­portföljen förstärktes med 529 MW till totalt ca 17,6 GW. Rörelseresultatet justerat för noteringskostnader uppgick till 25 MSEK (171), och motsvarande rörelsemarginal uppgick till 4,2 procent (8,4)."

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas idag klockan 10:00 CEST. Presentationen framförs på engelska.

Länk till sändningen: https://tv.streamfabriken.com/ox2-q3-2021

Samtalsinformation:  SE: +46850558357
                                  UK: +443333009265
                                  US: +16467224903

Ställ skriftliga frågor per mail via: ir@ox2.com
Ställ muntliga frågor genom att ringa in via ett av telefonnumren ovan.

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2021:                                                               23 februari 2022
Årsredovisning:                                                                                28 mars
Årsstämma:                                                                                      4 maj

Bifogade filer