Logotype
Logotype

Ett havsbaserat vindkraftsprojekts väg mot realisering

februari 7, 2024, 07:20
 Icke regulatorisk
Arbetet med den havsbaserade vindparken Galene, som OX2 utvecklar i Kattegatt tillsammans med Ingka Investments, har tagit stora steg under 2023. Emelie Zakrisson, chef för havsbaserad vind på OX2 Sverige, berättar mer.

I januari gav länsstyrelsen i Halland grönt ljus för projektet, som från början hette Galatea-Galene och bestod av två projektområden. I maj meddelade den svenska regeringen att OX2 erhållit tillstånd för den norra delen av projektet, Galene, med en potentiell kapacitet om cirka 400 MW.

– Tillståndet för Galene var jättestort för OX2 som bolag, vi är ett av endast två svenska företag som beviljats tillstånd. Det bidrog även till att sätta havsbaserad vindkraft på kartan i Sverige, säger Emelie Zakrisson.

Geofysiska undersökningar

I november och december genomfördes geofysiska undersökningar av bottenförhållanden i havet. Mätningar gjordes på upp till 70 meter under havsbotten för att utforska geologin, där turbinernas fundament ska fästas.

– Vi kommer troligen använda så kallade monopile-fundament som normalt pålas ner i havsbotten. Då är det optimala förhållandet ett fint sandlager följt av styv lera utan för många stora stenblock eller berggrund. Nu väntar vi spänt på vad data visar, säger Emelie Zakrisson.

Flertal samarbeten

Ett flertal samarbeten har inletts under året, i syfte att driva på projektet och säkra leveranser. Det handlar om allt från just monopile-fundament till högspänningsutrustning och exportkablar för elen både till havs och på land.

– Det råder stor efterfrågan på världsmarknaden kring både produkter och tjänster kopplade till havsbaserad vindkraft. Vi vill bli prioriterade helt enkelt och står i ständig kontakt med leverantörsmarknaden. Vi ser dessutom möjligheter att snabbare ta steg framåt och komma i drift om vi har partners med på vägen.

Nätanslutning en nyckelfråga

En nyckelfråga är nätanslutningen och där har ett samarbetsavtal tecknats med Ellevio, vars erfarenhet som elnätsägare kompletterar OX2:s kompetens inom projektutveckling och byggnation. Ett intentionsavtal har också tecknats med HallandsHamnar om att etablera lokalt kontor och servicehamn i hamnen i Varberg.

Så vad är nästa steg i Galene-projektet?

– Vi jobbar på bred front. Det är fortfarande utestående tillstånd att erhålla och vi arbetar även vidare med design av själva vindparken och dess komponenter. Vi kommer även att genomföra fler undersökningar på området. Samtidigt är vi aktiva med att dimensionera och designa nätanslutningen.

Bidrar med lärdomar

Galene är ett av OX2:s totalt tio havsbaserade projekt i projektutvecklings­portföljen, belägna i Sverige, Finland och Åland. Det är också det projekt som kommit längst.

– Arbetet med Galene bidrar med lärdomar på flera olika plan: tillståndsprocesser, förstudier, design, samarbeten med mera, vilket är till nytta för de andra projekten. Vi är dessutom relativt få personer i ett snabbrörligt team, så informationen flödar på ett bra sätt, säger Emelie Zakrisson.

OX2 planerar att påbörja anläggningsarbetet 2026 så att vindparken kan vara i drift under 2028 eller 2029.