Logotype
Logotype

Vindkraft på land lockar investerare

februari 22, 2024, 07:00
 Icke regulatorisk
Storskalig landbaserad vindkraft är grunden i OX2:s verksamhet och med 20 års erfarenhet har vi en ledande position i Europa. Christoffer Brandorf, Head of Transactions på OX2, menar att det fortsatt kommer vara en viktig och efterfrågad produkt, både för våra kunder och i den globala energimixen.

Under 2023 såldes det landbaserade vindkraftsprojektet Ånglarna i Falu kommun. Säljprocessen visade tydligt att det finns ett stort intresse från investerare för landbaserad vindkraft.

– Det var en kombination av faktorer som drev på intresset. Dels ligger Ånglarna i priszon SE3, där elbehovet är stort och elpriset högt, vilket gör det attraktivt att äga produktion i det området. Med 115 MW är det dessutom ett förhållandevis stort projekt i en del av landet där det kommer ut få projekt på marknaden. Sverige ses dessutom generellt som ett lågriskland att investera i, säger Christoffer Brandorf, Head of Transactions på OX2.

Olika typer av investerare

Köpare var det schweiziska energibolaget ewz, men försäljningen föregicks av intresse från olika typer av investerare.

– Vissa vill ha en direkt exponering mot energimarknaden för man tror på fortsatt hög efterfrågan på el i och med energiomställningen, eller som i fallet med ewz som har ett mandat att driva på sin egen omvandling till att äga mer förnybart. Andra investerare, till exempel pensionsfonder, väljer istället att prissäkra och ser det mer som en riskjusterad god och förutsägbar avkastning över lång tid, säger Christoffer Brandorf.

Relationsbyggande över tid

Ånglarna var OX2:s första försäljning till ewz, men relationen har byggts under lång tid. Efter snart nio år på OX2 har Christoffer, tillsammans med det övriga transaktionsteamet, ett stort nätverk av befintliga och potentiella kunder.

–Vi känner väldigt många relevanta köpare och vi ser till att underhålla vårt nätverk. Det är klart att goda relationer och ett bra track record i Norden bygger förtroende och underlättar i diskussionerna. Men i slutändan fattas investerings­beslut på rent kommersiella grunder och där var Ånglarna ett starkt projekt som blev en god affär för bägge parter.

Försäljning i Polen och Italien

Under året sålde OX2 även landbaserade vindkraftsprojekt i Polen och, för första gången, i Italien.

– Processen är oftast i princip densamma oavsett marknad, där vi på ett eller annat sätt konkurrens­utsätter försäljningen för att säkerställa bästa möjliga affär. Sen kan det finnas okända faktorer när man gör transaktioner för första gången i en marknad, till exempel detaljer i avtal eller juridiska grundtolkningar som är annorlunda, säger Christoffer Brandorf.

Försäljningen i Italien, en landbaserad vindpark om 27 MW i Foggia, blev en framgång.

– Här visade vi verkligen vad vi kan åstadkomma på bästa sätt. Det är en ny marknad, vi får till ett väldigt bra PPA (Power Purchase Agreement) och vi hittar en bra köpare i en ganska volatil marknad. Projektet såldes dessutom på ett annat sätt, en så kallad ”forward sale”, där vi tecknar aktieöverlåtelseavtal, finansierar byggnationen av projektet i egen regi och får sedan hela köpeskillingen betalad vid färdigställande av parken.

Viktig roll i mixen

OX2:s projektutvecklings­portfölj innehöll vid årsskiftet 11 906 MW landbaserad vindkraft på sju marknader.

– Det råder hög efterfrågan på landbaserad vindkraft och jag tror att det fortsatt kommer vara en stark produkt. Den stora utbyggnaden globalt sker just nu inom sol, men solprojekt genererar bara el under dagtid vilket trycker ner priserna under de timmarna, för att sedan inte producera någonting alls under natten. Vind har ett annat produktionsmönster och blir därmed en värdefull resurs, framförallt i de marknader som bygger mycket sol. Vind får i många marknader en viktigare roll i energimixen, säger Christoffer Brandorf.

Head of Transactions
Christoffer Brandorf