Logotype
Logotype

Dorotea och Gotland toppar vindkraftligan

april 26, 2010, 10:29
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Dorotea toppar vindkraftligan för kommuner, följd av Vansbro och Tanum. På länsnivå ligger Gotland i topp, följt av Jämtland och Dalarna. Det framgår av beräkningar från vindkraftbolaget O2, som utgår från installerad vindkraft per kommuninvånare.

Under 2009 installerades 198 nya vindkraftverk i Sverige. Totalt fanns det 1 359 vindkraftverk i Sverige och den installerade effekten var 1 448 MW. Ett modernt nytt vindkraftverk kan minska koldioxidutsläppen med cirka 5 000 ton per år och förse 1 000 hushåll med el.

– Sverige har bland de bästa vindförhållandena i världen, vindkraftens kostnader har sjunkit och utbyggnaden har äntligen tagit fart, säger Johan Ihrfelt, vd på vindkraftbolaget O2.

Av samtliga 290 kommuner i Sverige har nu 140 kommuner vindkraftverk (som är anslutna till elcertifikatsystemet), medan 150 kommuner inte har någon vindkraft alls. De tio kommuner i landet som har mest vindkraft per invånare är Dorotea, Vansbro, Tanum, Mellerud, Krokom, Malå, Ödeshög, Borgholm, Vara och Övertorneå.

Regeringens planeringsram innebär att vindkraften ska tiodubblas fram till 2020. Kommunerna har mycket att vinna på att bygga ut vindkraften, som inte bara skapar jobb utan också kan leda till lokal utveckling och driva Sveriges gröna omställning framåt.

– Lokal acceptans är en viktig framgångsfaktor för vindkraften. Ett sätt att öka acceptansen och delaktigheten är att kommunerna själva äger vindkraftverk, eller att hushållen köper in sig genom andelar. Det tjänar vi alla på, säger Johan Ihrfelt.

Elproduktionen från vindkraft i Sverige uppgick under 2009 till 2,5 TWh, en ökning med nästan 26 procent jämfört med 2008. Vindkraftens andel av den svenska elproduktionen var cirka 2 procent. Riksdagens planeringsmål om 30 TWh vindkraft år 2020 motsvarar cirka 20 procent av Sveriges elanvändning.

Snabbfakta om vindkraft:

- Under 2009 installerade Kina nästan tio gånger så mycket ny vindkraft som Sveriges totala vindkraft.

- Vindkraften stod för 39 procent av all ny elproduktion i EU under 2009.

- Tyskland producerar 10–15 gånger mer el från vindkraft än Sverige, trots att landet har mindre yta och sämre vindförhållanden.

- 74 procent av svenskarna anser att Sverige ska satsa mer på vindkraft än vad vi gör idag, enligt en mätning från SOM-institutet (april 2010).

För mer information eller kontakt med vd Johan Ihrfelt, kontakta Paulina Sokolow på 070-771 43 00 eller paulina.sokolow@o2.se. Bilder finns på www.o2.se/press.

O2 uppför vindkraftverk över hela Sverige och är ledande inom landbaserad vindkraft. O2 har 20 års erfarenhet i branschen och står bakom cirka en femtedel av den vindkraft som finns i Sverige.