Logotype
Logotype

Eleverna i Offerdal ställer frågor om vindkraftverket i Offerdal - Energitema i skolan: 300 elever åker till Råshön för att ställa frågor till vindkra

augusti 30, 2010, 10:55
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Nu på fredag den 3 september åker sex busslaster med elever från Kaxås och Änge skola till Råshöns senaste vindkraftverk. Jämtlands län har en snabb tillväxt av vindkraft och en av områdets rektorer rektor Marianne Gabrielsson tycker att det är viktigt att barnen får lära sig om hur energi fungerar och få chansen att lära sig mer om den lokala energiproduktionen.

- Vi vill genom att delta i studiedagen ge eleverna möjlighet till kunskap om hur denna energiform fungerar tekniskt och praktiskt. Det är också bra med kontakter med de företag som finns i vårt närområde.  Vi vill också lyfta in en aktuell samhällsfråga i skolan. Där eleverna kan få träna argumentation med respekt för olika åsikter. Det finns metoder för detta. Besöket ger oss också input när vi följer energifrågan i valdebatten.Det handlar ju om barnens och ungdomarnas framtid. Det här är ingen "happening" för oss utan ett tillfälle som ska både för-och efterarbetas.

På plats kommer eleverna, förutom att uppleva vindkraftverket på nära håll, fika, lyssna på skolbandet, och ställa frågor till vindkraftprojektören O2 och vindkrafttillverkaren Vestas. Hur fungerar det, vad händer när det inte blåser och vilka andra alternativ finns idag som är miljövänliga?

-Att projektera vindkraft innebär främst att hitta riktigt blåsiga platser, ju mer det blåser desto mer energi produceras. Men det innebär också att man får kontakt med många olika människor på vägen genom samrådsmöten och informationsträffar. Vindkraft är idag den mest kostnadseffektiva förnybara energikällan och helt fri från utsläpp. Och Sverige har fantastiskt bra vindresurser på många platser, som exempelvis Råshön, säger Jan Olof Dahlin från O2.

Hela parken består av åtta vindkraftverk varav det senaste är helt och hållet ägt av ca 600 medlemmar i O2 El Ekonomisk Förening som finansierat uppförandet av verket.

Vestas, som är en av världens största vindkrafttillverkare, kommer från Danmark.

-Danmark är ett föregångsland när det gäller utveckling av vindkraftverk och idag kommer 20 procent av deras elförbrukning från vindkraft, i Sverige bara 2 procent. Trots det, sker tillverkning av flertalet komponenter till vindkraftverken av svenska företag. Teknikutvecklingen gör att vindkraften blir mer och mer effektiv och lönsam, utan att förorena naturen med gifter”, säger Krister Poole Jönsson, Vice President Sales i Sverige, Vestas Northern Europe.

 

Fakta om Råshöns vindkraftverk:
Navhöjd: 80 meter, rotordiameter: 90 meter
Effekt 2 MW
Ett vindkraftverks elproduktion räcker årligen till förbrukningen för ca 600 hushåll