Logotype
Logotype

Endast nio procent av riksdagsledamöterna föredrar kärnkraftsel

december 7, 2010, 13:50
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
81 procent av riksdagsledamöterna vill helst att den el de köper ska komma från förnybara energikällor, medan nio procent helst vill ha kärnkraftsel. Ingen väljer gas- eller kolkraft. Det framgår av vindkraftbolaget O2:s valenkät som besvarades av 152 riksdagsledamöter.

– Det är glädjande att riksdagsledamöter tvärs över partigränserna själva vill ha förnybar el. Förhoppningsvis leder det till politiska beslut om en grön och klimatvänlig omställning av energisystemet, säger Linda Magnusson, vd för O2 Vindel.

Vindkraft är det mest populära alternativet (30 procent), följt av solkraft (27 procent) och vattenkraft (23 procent).

– Allt fler inser att vindkraft inte bara är miljövänligt utan också en kostnadseffektiv energikälla, säger Linda Magnusson.

Bland resultaten kan noteras att bara två av tolv riksdagsledamöter från Folkpartiet personligen önskar kärnkraft. Nio föredrar något av de förnybara alternativen och en anger ”tveksam/vet ej/vill ej svara”.

– De folkpartistiska riksdagsledamöternas svala intresse för kärnkraftsel är särskilt intressant med tanke på Folkpartiets starka profil i kärnkraftsfrågan, säger Linda Magnusson.

O2:s valenkät genomfördes den 21 maj till 10 juni.152 av de som kom in i riksdagen besvarade följande fråga: ”Vilken energikälla skulle du allra helst önska att den elektricitet som du köper kommer från?” Svaren fördelades så här: Vindkraft (30 procent), solkraft (27 procent), vattenkraft (23 procent), kärnkraft (9 procent), biokraft (1 procent), gaskraft (0 procent) och kolkraft (0 procent). 10 procent angav svarsalternativet ”tveksam/vet ej/vill ej svara”.

Hela resultatet från valenkäten finns att läsa här.