Logotype
Logotype

Högutbildade vet minst om kärnkraft och vindkraft

mars 12, 2010, 11:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Ju högre utbildning desto mer felaktig bild har svenskarna av vilken energikälla som blivit mest utbyggd på senare tid. De senaste två åren installerades 70 gånger mer vindkraft än kärnkraft. Ändå är det bara 20 procent av svenskarna som har en uppfattning som stämmer överens med verkligheten. 57 procent tror felaktigt att det installerades mest ny kärnkraft. Detta enligt en ny Sifo-undersökning beställd av vindkraftbolaget O2.

– Trots den rekordsnabba utbyggnaden av vindkraft i världen tror sju av tio svenskar helt felaktigt att det byggts mer eller lika mycket kärnkraft, säger Johan Ihrfelt, vd på vindkraftbolaget O2. Allra mest okunniga är högutbildade personer, som gått på universitet eller högskola. I denna grupp tror hela 78 procent att det installerats mer (71 procent) eller lika mycket (7 procent) kärnkraft som vindkraft. – Det är intressant att män och de högutbildade är mest okunniga om vilken typ av elenergi som expanderar i världen, säger Johan Ihrfelt. Man kan också notera att arbetslösa och arbetare har en mer korrekt bild än tjänstemän och akademiker, samt att unga och kvinnor inte är lika okunniga som äldre och män. Under 2008 och 2009 installerades 63 748 MW ny vindkraft i världen, att jämföra med 912 MW ny kärnkraft, enligt statistik från Global Wind Energy Council och World Nuclear Association. Dessutom stängdes 2 739 MW kärnkraft under 2009, betydligt mer än vad som installerades. – Skälet till att det under de två senaste åren bara har tagits ett nytt kärnkraftverk i bruk i världen är helt enkelt att kärnkraften är för dyr när man väl tittar närmare på kostnaderna, säger Johan Ihrfelt. Sifo-undersökningen genomfördes den 9-11 februari 2010. Totalt 1 000 personer fick frågan: ”Det pågår en snabb utbyggnad av olika typer av elproduktion i världen. Hur mycket ny kärnkraft tror du installerades i hela världen under 2008 och 2009, jämfört med hur mycket ny vindkraft som installerades?” (Svaren anges inom parentes) • Mycket mer kärnkraft än vindkraft (29 procent) • Något mer kärnkraft än vindkraft (28 procent) • Lika mycket kärnkraft som vindkraft (12 procent) • Något mindre kärnkraft än vindkraft (20 procent) • Ingen kärnkraft alls (3 procent) • Tveksam, vet ej (8 procent) Läs hela Sifo-undersökningen: http://www.o2.se/Upload/File/100414-tabell1karnkraft.pdf Läs mer om utbyggnaden av vindkraft: http://www.gwec.net/fileadmin/documents/PressReleases/PR_2010/Annex%20stats%20PR%202009.pdf Läs mer om utbyggnaden av kärnkraft: http://www.world-nuclear.org/rd/ För mer information eller kontakt med vd Johan Ihrfelt, kontakta Paulina Sokolow 070-771 43 00 eller paulina.sokolow@o2.se. Bilder finns på www.o2.se/press

Bifogade filer