Logotype
Logotype

Kamp för andelsägd vindkraft prisas: Linda Magnusson, vd för O2 Vindel tar emot Vindkraftpriset 2010 av Svensk Vindkraftförening imorgon onsdag

april 27, 2010, 10:40
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Svensk Vindkraftförening, som är en nationell ideell förening med syfte att främja vindkraftens utveckling i Sverige, har beslutat att tilldela vd för O2 Vindel Linda Magnusson årets Vindkraftpris. Motiveringen är bland annat att hon ”satt ett ökat fokus på vindkraftbranschen och ägarperspektivet".

- Jag känner mig hedrad och rörd. Under hela den tid som jag har engagerat mig för rättvisa villkor för vindkraftkooperativen har jag varit helt förvissad om att andelsägande är en frisk och betydelsefull ägarform av elproduktionen. Att äga vindandelar innebär både att man utmanar den stela elbranschen och att man tar tillvara individuella hushålls engagemang i omställningen till ett grönt samhälle. Även om vi fortfarande har ett politiskt motstånd, är majoriteten av riksdagsledamöterna med oss och jag är förhoppningsfull om att frågan om uttagsbeskattning kommer att lösas så att denna folkrörelse kan växa, säger Linda Magnusson. Linda Magnusson blev även utsedd till Årets Gröna Kapitalist av Veckans Affärer i november förra året. Även då var utnämningen kopplad till hennes kamp för att förmå politiker att agera mot Skatteverkets nytolkning att vindkraftkooperativ ska uttagsbeskattas på mellanskillnaden mellan andelspriset och elpriset på elbörsen Nordpool. - Skatteverket tar i sin tolkning, som blev känd sommaren 2008, inte hänsyn till att andelsägaren gjort en kapitalinvestering i ett nytt vindkraftverk och att det är därför som andelsägaren har ett lägre elpris än priset på elbörsen Nordpool. Andelsägaren investerar i genomsnitt 70- 80 000 kronor. Att vara andelsägare innebär att man betalar marknads­priser i alla led, först för sitt vindkraftverk och sedan för drift och underhåll. Dessutom betalar andelsägaren energiskatt och moms. Det är helt enkelt en annan affärsmodell än den gängse, säger Linda Magnusson. Oppositionen har enats i denna fråga och har aviserat att de vid en valseger avser att tillsätta en snabbutredning i syfte att lösa frågan omgående. Inom regeringen kom Centern i våras med ett förslag om kapitalavdrag som skulle neutralisera effekterna av uttagsskatten, men lyckades i vårpropositionen inte att få med detta förslag. Sedan Skatteverkets tolkning blev känd har försäjningen av andelar sjunkit med ca 90 procent. Svensk Vindkraftförenings motivering till att tilldela Linda Magnusson Vindkraftpriset 2010 lyder: Linda har som vd för O2 Vindel satt ett ökat fokus på vindkraftsbranschen och ägarperspektivet. Hon har med stort engagemang och drivkraft arbetat för andelsägande och dess förutsättningar vilket främjar svensk vindkraftutveckling. Andelsägandet är en väldigt viktig ägarform för att ge privatpersoner och företagare möjlighet till delaktighet och inflytande som ökar deras kunskaper om vindkraft. Dessa kunskaper har lett till en ökad acceptans för vindkraft och större insikt om energibranschen samt förnybar elproduktion som minskar utsläppen av växthusgaser. Andelsägandet skapar också en möjlighet för var och en att äga sin egen elproduktion och som Linda uttrycker det: ”koppla bort sig från elpriskarusellen”. Priset delas ut av ordföranden för Svensk Vindkraftförening Jan-Åke Jacobson vid den Nationella Vindkraftkonferensen i Kalmar den 28 april.

Bifogade filer