Logotype
Logotype

O2 bemöter Dagens Industri

mars 17, 2010, 08:45
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Dagens Industri publicerade den 16 mars en artikel där den exempelkalkyl som tagits fram av vindkraftbolaget O2 inför bolagets förestående nyemission ifrågasätts. Med anledning av artikeln vill O2 lämna följande kommentar.

O2 har i snart 20 års tid medverkat vid uppförandet av cirka en femtedel eller över 300 MW av den vindkraftkapacitet som byggts i Sverige (motsvarande drygt 280 vindkraftverk). Samtliga investeringar har baserats på omfattande analyser, mätningar och noggranna kalkyler. Huvuddelen av dessa verk har uppförts för externa ägares räkning. Sedan början av 2000-talet och i linje med branschpraxis har samtliga projekt verifierats av tredje man och har därefter färdigställts i linje med upprättade projektkalkyler. Den exempelkalkyl som finns i prospektet och som tydligt markerats som just ett exempel, bygger i sin helhet på realistiska schablonantaganden, så även de 3 100 fullasttimmarna. O2s projekt grundas på platsspecifika vindmätningar över minst 12 månader. - Vår 20-åriga erfarenhet, de drygt 280 vindkraftverk som vi medverkat till och våra långa och mycket omfattande vindmätningar avseende pågående projekt ger oss en mycket stark grund för våra investerings­planer. Vi är trygga i våra kalkyler, planer och förmåga att bygga lönsamma vindkraftparker runtom i Sverige, säger Johan Ihrfelt, medgrundare och VD i O2. - O2 har avtalat med Siemens om att leverera vindkraftturbiner till projektet Brahehus. Vi bekräftar att vår turbin Siemens SWT-2.3-101 i normalspannet uppnår 3 100 fullasttimmar, säger Karl Bendtsen, Försäljning, Siemens Wind Power. - Vestas har under många år levererat vindkraftturbiner till O2. Under de senaste åren har 47 stycken Vestas V90 2.0 MW vindkraftturbiner levererats till olika projekt. Vestas bekräftar att produktionskalkylerna för samtliga projekt har grundats på vindanalys i enlighet med branschpraxis. Vestas kan också bekräfta att det är realistiskt att med nuvarande vindkraftturbiner nå 3 100 fullasttimmar i kommande O2 projekt, säger Søren Plagborg, Vice President Technology, Vestas Wind Systems. O2 äger och driftar idag 37 verk med 74 MW effekt och är därmed en av Sveriges största vindkraftaktörer. Bolaget strävar efter att leda den utbyggnad som bland annat krävs för att Sverige ska uppfylla sina mål om en högre andel förnybar energi. O2:s mål är att bygga vindkraftparker med en sammanlagd effekt på minst 1 000 MW (motsvarande cirka 500 verk) till och med 2015. För ytterligare information se www.o2.se eller vänligen kontakta: Paulina Sokolow, presskontakt, 0707 71 43 00

Bifogade filer