Logotype
Logotype

O2 får tillstånd att bygga vindkraft på Glötesvålen

oktober 14, 2010, 18:40
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Vindkraftbolaget O2:s projekt på Glötesvålen i Härjedalen har idag vunnit laga kraft genom Miljööverdomstolens dom.

– Det är positivt att det nu kan byggas vindkraft på Glötesvålen eftersom det är ett mycket bra vindläge. Att bygga där det blåser bra minskar vindkraftens kostnader och leder till att elkonsumenterna får en billigare elräkning, säger Johan Ihrfelt, vd på O2.

 Kommunen har hela tiden ställt sig bakom projektet, som kommer att skapa lokal sysselsättning. Projektet finns med i kommunens översiktsplan och har också pekats ut som riksintresse för vindkraft.

 – Det finns en stark lokal förankring och ett av vindkraftverken kommer att bli andelsägt via ett vindkraftkooperativ, säger Johan Ihrfelt.

Beslutet från Miljööverdomstolen kan inte överklagas och innebär att projektet har vunnit laga kraft.

– Vi har arbetat med projektet i nio år och ser nu fram emot att snart kunna bygga vindparken, säger Johan Ihrfelt.

Vindparken kommer att bestå av upp till 30 vindkraftverk och förväntas producera 270 GWh årligen. Det motsvarar el till cirka 60 000 hushåll och kan leda till att de klimatpåverkande koldioxidutsläppen minskar med 216 000 ton. Byggnationen kan påbörjas under 2011.