Logotype
Logotype

Sju procent av riksdagskandidaterna föredrar kärnkraftsel

augusti 20, 2010, 11:35
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
82 procent av riksdagskandidaterna vill helst att den el de köper ska komma från förnybara energikällor, medan sju procent helst vill ha kärnkraftsel och ingen väljer gas- eller kolkraft. Det framgår av vindkraftbolaget O2:s valenkät bland 277 riksdagskandidater.

– Det är glädjande att riksdagskandidater tvärs över partigränserna själva vill ha förnybar el. Förhoppningsvis leder det till politiska beslut om en grön och klimatvänlig omställning av energisystemet, säger Linda Magnusson, vd för O2 Vindel.

Sammantaget är solkraft det mest populära alternativet, medan vindkraft är mest populärt bland riksdagskandidaterna från Centern, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

– Allt fler inser att vindkraft inte bara är miljövänligt, utan också en kostnadseffektiv energikälla, säger Linda Magnusson.

Bland resultaten kan noteras att sju av tio riksdagskandidater för Folkpartiet, 72 procent, hellre vill ha el från något av de förnybara alternativen än från kärnkraft. Bara 20 procent av folkpartisterna föredrar kärnkraftsel, medan 8 procent anger svarsalternativet ”tveksam/vet ej/vill ej svara”.

– De folkpartistiska riksdagskandidaternas svala intresse för kärnkraftsel är särskilt intressant med tanke på den infekterade kärnkraftsdebatten och Folkpartiets starka profil i kärnkraftsfrågan, säger Linda Magnusson.

O2:s enkätundersökning genomfördes den 21 maj till 10 juni. 277 riksdagskandidater på valbar plats besvarade följande fråga: ”Vilken energikälla skulle du allra helst önska att den elektricitet som du köper kommer från?” Svaren fördelades så här: Solkraft (32 procent), vindkraft (28 procent), vattenkraft (18 procent), kärnkraft (7 procent), biokraft (3 procent), gaskraft (0 procent) och kolkraft (0 procent). 12 procent angav svarsalternativet ”tveksam/vet ej/vill ej svara”.

Läs rapporten om valenkäten, klicka här.Bifogade filer