Logotype
Logotype

Störst stöd för vindkraft i de länder som byggt ut mest

november 19, 2010, 12:25
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
84 procent av EU-medborgarna och 86 procent av svenskarna ser positivt på vindkraft, enligt EU-kommissionens nya Eurobarometer. Stödet för vindkraft är störst i de länder som kommit längst med utbyggnaden.

EU-kommissionen har frågat över 26 000 personer om deras inställning till åtta olika teknologier. Solenergi (87 procent) och vindkraft (84 procent) toppar listan över de teknologier som tros ha en positiv effekt på vår livsstil de kommande 20 åren. Kärnkraft (39 procent) är den minst populära teknologin och hamnar längst ned på listan.

Också bland svenskarna toppar solenergi (92 procent) och vindkraft (86 procent) listan.

De EU-länder som har kommit längst med vindkraftutbyggnaden – Danmark, Tyskland och Spanien – ligger alla över genomsnittet för andel invånare som är positivt inställda. I Danmark, med störst andel vindkraft i världen, är 96 procent positivt inställda medan bara en procent är negativa.

 – Detta mönster stämmer helt med våra erfarenheter, att så snart man byggt ut vindkraften i lämpliga lägen blir de närboende mer positiva, säger Linda Magnusson, vd på O2 Vindel.

Endast 4 procent av EU-medborgarna anser att vindkraft har en negativ effekt. Kärnkraften är i särklass mest impopulär med 39 procent.

Den konkreta frågan var: ”Tror du att [denna teknologi] kommer att ha en positiv, negativ eller ingen effekt på vår livsstil de kommande 20 åren? Utdrag ur rapporten:

Läs undersökningen i dess helhet, för tabellerna se sid 132-133

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_winds_en.pdf