Logotype
Logotype

Vindkraftbolaget O2: Gotlänningarna ska äga gotländsk vindkraft - Seminarium 24 april för företag, hushåll och kommun

april 13, 2010, 15:57
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Genom att sprida ägandet av vindkraften på Gotland ökar acceptansen och därmed förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraften på Gotland. Det menar vindkraftbolaget O2 som därför håller ett seminarium för hushåll, markägare och företag på Wisby Strand Congress den 24 april.

Regeringens planeringsramar om 30 TWh vindkraft till 2020 är ambitiöst och för att lyckas hålla tidplanen krävs en relativt snabb utbyggnad. Något som bara är möjligt om det sker med delaktighet från alla som berörs. Hittills har ägandet av elproduktionen varit koncentrerat till få och stora ägare, men med utbyggnaden av effektiva moderna vindkraftverk, ökar möjligheterna för många andra att ta ägarrollen. Och det är lönsamt att äga vindkraft. O2 är på plats den 24 april för att informera företag, allmänhet och markägare om hur det fungerar och var lönsamheten finns. - På Gotland finns några av landets mest lönsamma vindplatser. Samtidigt är det viktigt att de som upplåter sin mark, eller vars närområde förändras, känner att de får någon utdelning av det. Att äga vindkraft är lönsamt på många olika sätt och spritt ägande är ett sunt sätt att genomföra utbyggnaden på Gotland, säger Staffan Niklasson, teknisk ansvarig för projektering på O2 och son till grundaren av gotländska Vindkompaniet, Göte Niklasson. Så kan gotlänningarna äga vindkraften på Gotland - Andelar: Hushåll, bostadsrätter och mindre företag kan köpa in sig i fullstora vindkraftverk för sin elförbrukning. På det viset kopplar man bort sig från elbörsen och oförutsägbara prisökningar och garanteras ett lågt och stabilt pris samtidigt som man gör en stor insats för miljön. - Företag: kan köpa ett eller flera vindkraftverk och producera sin egen el, vilket ger låga och stabila energikostnader. Att köpa ett vindkraftverk och sälja elen vidare är även det en lönsam affär. Som ägare av vindkraftverk bidrar man också på ett betydande sätt till en framtid med enbart förnybar energiproduktion. - Kommuner: Genom att investera i vindkraft kan kommunen sänka sina elkostnader, försäkra sig mot framtida prisökningar och bidra med många gröna kilowattimmar.

Bifogade filer