Logotype
Logotype

Var tredje kommun redovisar potential för vindkraft

januari 25, 2011, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
90 av Sveriges kommuner har planeringsunderlag eller mål som anger vilken potential som finns för att producera el från vindkraft i kommunen. Ytterligare ett stort antal kommuner arbetar med att ta fram sådana underlag. Det visar en ny enkätundersökning från vindkraftbolaget O2 som har besvarats av 236 av landets 290 kommuner.

– Det är mycket positivt att kommuner kartlägger och redovisar vilken potential de har för vindkraft. Det visar att det finns en medvetenhet om vindkraftens möjligheter, säger Linda Magnusson, vd för O2 Vindel.

Som O2 tidigare har redovisat är Gotland, Åre och Jokkmokk de svenska kommuner som har störst yta med en medelvind på minst 7 meter per sekund på 72 meters höjd, vilket är vad som behövs för att det ska löna sig att sätta upp vindkraftverk. Samtidigt har 110 kommuner i landet så lite vind att det inte lönar sig med storskaliga satsningar på vindkraft.

– Vindkraften kan skapa nya jobb i kommunen, samtidigt som klimatpåverkan minskas väsentligt. Men vindkraften måste få byggas i områden där det blåser mycket, säger Linda Magnusson.


Enkätundersökningen genomfördes av vindkraftbolaget O2 under perioden 13-29 oktober 2010. Samtliga 290 kommuner i landet kontaktades per mejl. 236 kommuner svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 81 procent.

Länk: Sammanställning av svaren från kommunerna i Blekinge och landets övriga kommuner