Logotype
Logotype

Idag invigs Sjisjka vindpark

oktober 3, 2012, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Sjisjka vindkraftspark, en av de största landbaserade parkerna i Sverige, är färdigbyggd och idag inviger Skanska, O2 och Jämtkraft den. Parken består av 30 verk och årsproduktionen motsvarar elförsörjningen till 43 000 hushåll. Tomas Kåberger, tidigare generaldirektör för Energimyndigheten och numera ordförande i stiftelsen Japan Renewable Energy Foundation (http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Japan_renewable_energy_foundation&action=edit&redlink=1), invigningstalar.

30 vindkraftverk, 130 meter höga, har byggts på en otillgänglig plats, i ett kargt klimat med extremt kort byggsäsong och stränga miljökrav. Skanska, O2 och Jämtkraft har löst utmaningarna med ett gott samarbete och unika lösningar. Jemtska, som ägs till lika delar av Skanska och Jämtkraft, har samordnat bygget och varit huvudentreprenör för all infrastruktur i parken.

En unik lösning är bland annat användningen av prefabricerade betongfundament – ett helt nytt koncept som sparat både tid och miljö. 95 procent av allt material har transporterats till Sjisjka med tåg. Dumprar, maskiner, bilar och personal har också kommit till Sjisjka via järnvägen. Först i juli 2012 byggdes en väg till arbetsplatsen.

– Idag är en speciell dag, vi har visat att det går att bygga förnybar energi i fjällmiljö. Nu är vi stolta leverantörer av framtidens energi och kommer varje år att producera 200 GWh grön el, säger Fredrik Björckebaum, vd på Sjisjka Vind AB.

Visionen har varit att Sjisjka ska byggas och drivas i samspel med naturen och att projektet ska vara en förebild för hur man med liten miljöpåverkan skapar förnybar energi i en känslig fjällmiljö.

– Bygget har genomförts med en hållbarhets­plan som ska ge minsta möjliga miljöpåverkan och långsiktigt hållbara lösningar. Grönt byggande, livscykeltänkande och hög säkerhet, säger Fredrik Björckebaum.

Lokal förankring har varit en viktig del i utvecklingen av projektet. I linje med detta kommer även en del av produktionsintäkterna att gå tillbaka till bygden. Bygdepengen om cirka 300 000 kronor per år kommer att delas ut under anläggningens hela livstid för att främja utvecklingen i kommunen, varav en del går riktat till de närmaste byarna Killinge, Kaitum och Neitisuanto.

Bland gästerna som kommer till invigningen finns Tomas Kåberger, som kommer att tala om förnybar energi i ett globalt perspektiv. Han har tidigare varit generaldirektör för Energimyndigheten och jobbar numera med Japans energiomställning, som ordförande i stiftelsen Japan Renewable Energy Foundation.