Logotype
Logotype

Klimatindikatorn: Sverige blötare också 2011

juli 13, 2012, 10:23
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Förra året var ett blött år i Sverige. I landet som helhet regnade det 20 procent mer än genomsnittet under 30-årsperioden 1961-1990. Mest ökade nederbörden i Norrbotten, med 35 procent, medan den i Stockholms län minskade med 7 procent. Det framgår av vindkraftsbolaget O2:s Klimatindikator, som baseras på SMHI:s statistik.

Sommarens omfattande nederbörd kan vara en trend. Nederbörden i Sverige under de senaste tio åren var i genomsnitt 8 procent högre än under perioden 1961-1990, som är den jämförelseperiod som används internationellt.

– Den globala uppvärmningen förväntas leda till både häftigare och mer ojämn nederbörd i Sverige, säger Pär Holmgren, meteorolog, författare och föreläsare i klimatfrågor.

I två olika scenarier för globala utsläpp av växthusgaser anger SMHI att årsnederbörden i Sverige kommer att öka. Vid nästa sekelskifte förväntas nederbörden ha ökat med som lägst 8 respektive 18 procent i Dalarna och som högst 18 respektive 34 procent i Västernorrland, jämfört med under perioden 1961-1990.

Nästan nio av tio svenskar (87 procent) uppfattar klimatförändringarna som ett allvarligt hot mot mänskligheten och nästan lika många är oroliga för hur Sverige kommer att drabbas, enligt en opinionsmätning från O2.

– Svåra värmeböljor och stora variationer i nederbörden är de största hoten, säger Pär Holmgren.

Nästan tre av fyra (73 procent) tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen.

– Samtidigt som var och en av oss måste ta ett eget ansvar för att minska vår klimatpåverkan måste politikerna se till att det blir dyrt att smutsa ner och billigt att vara klimatsmart, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2:s vindkraftskooperativ.

Ett mycket effektivt sätt att minska sin egen klimatpåverkan är att köpa andelar i vindkraftverk. Om man köper tio vindandelar (10 000 kilowattimmar) kan man varje år minska sina utsläpp av växthusgaser med upp till tio ton, enligt Energimyndigheten.

– Det är lika mycket som fyra genomsnittliga bilar i Sverige släpper ut under ett år, säger Linda Burenius Magnusson.