Logotype
Logotype

O2 får rekordorder av IKEA

juni 27, 2012, 06:30
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
O2 och IKEA fördjupar sitt tidigare samarbete och tecknar avtal om en nyckelfärdig vindkraftspark med 30 vindkraftverk. Parken byggs på Glötesvålen i Härjedalen och överlämnas driftsatt till IKEA i januari 2015 enligt plan. Det är en miljardorder och den enskilt största i O2:s historia.

IKEA vill ta en ledande roll för ett koldioxidsnålt samhälle genom att övergå till förnybar energi och att energieffektivisera inom alla delar av verksamheten. I och med investeringen blir IKEA självförsörjande på el i samtliga byggnader och verksamheter i Sverige.

– Det känns spännande att ta ett så här stort steg mot att använda 100 procent förnybar, prisvärd och ren el i samtliga våra verksamheter. Sedan är det förstås glädjande att se att gröna investeringar bidrar till att skapa jobb och sysselsättning i Sverige, säger Peter Agnefjäll, VD på IKEA Sverige.

Vindkraftsparken byggs på Glötesvålen ca fyra mil nordväst om Sveg i sydvästra Härjedalen. Det är ett av Sveriges bästa vindlägen med en högsta punkt om 1010 m ö h. Vinden har uppmätts under mer än tio års tid med vindmätningsmaster och sodars. Årsmedelvinden är extremt bra med 8,1 m/s och under de kalla vintermånaderna är den över 9 m/s. Parken beräknas producera 220 GWh/ år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 48 000 hushåll.

– Detta är den andra affären vi gör med IKEA inom loppet av 18 månader och är resultatet av ett mycket bra och nära samarbete. IKEA har genom Glötesvålen investerat i ett av Nordens bästa projekt vad gäller vindförutsättningar, vilket borgar för bra lönsamhet, säger Johan Ihrfelt, VD på vindkraftsbolaget O2

IKEA har sedan tidigare köpt en vindkraftspark med nio vindkraftverk av O2. Denna är belägen på Korpfjället i Dalarna och överlämnades i december 2011.