Logotype
Logotype

O2:s kooperativ investerar tre nya vindkraftverk

februari 2, 2012, 11:10
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
O2:s vindkraftskooperativ O2 El Ekonomisk Förening har tecknat förvärvsavtal om köp av tre nya högproducerande vindkraftverk. Förvärvet innebär att föreningen stärker sin position som Sveriges största vindkraftskooperativ.

– Förvärvet görs för att möta efterfrågan på vindandelar från privatpersoner, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och mindre företag. Vi på O2 vill ge alla möjlighet att äga sin egen vindkraft och ta del av de ekonomiska och miljömässiga vinster som det innebär, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel.

Föreningen kommer enligt avtalet att äga tre av de tio nya vindkraftverk som kommer att byggas av O2 i vindkraftsparken Fallåsberget i Ockelbo kommun/Gävleborgs län. Driftstarten beräknas till årsskiftet 2012/2013. De tre vindkraftverken förväntas producera i genomsnitt cirka 23 miljoner kilowattimmar (23 GWh) per år. Det motsvarar hushållsel (4 500 kWh/år) för ca 5 000 hushåll/år och minskade koldioxidutsläpp med upp till 18 000 ton/år.

O2 El Ekonomisk Förening äger sedan tidigare även vindkraftverk i Sveg och Krokom (Jämtlands län), på Hedbodberget (Dalarnas län), i Grötlingbo (Gotlands län) och i Brahehus (Jönköpings län). Efter förvärvet kommer föreningen äga totalt tio vindkraftverk. 

– Ju fler vindkraftverk ett kooperativ äger desto säkrare blir produktionsintäkterna och ekonomin för våra medlemmar. Detta är en anledning till att vi vill växa, men framför allt vill vi driva en förnybar omställning av energisektorn och bjuder in alla som vill vara med, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel.

Incitamenten för att bli egen vindkraftsproducent är att man får el till självkostnadspris, sänker sina koldioxidutsläpp och blir oberoende av den traditionella elmarknaden.

Fakta om vindandelar och O2 El Ekonomisk Förening
När man köper andelar blir man medlem i O2 El Ekonomisk Förening, där medlemmarna själva äger sina vindkraftverk. Varje andel ger 1 000 kilowattimmar per år till ett pris på 20 öre per kWh. Totalkostnaden inklusive energiskatt och moms är 66,9 öre. Det kan jämföras med genomsnittet för vanlig el 2011 på 45 öre eller 2010 på 55 öre (100 öre/kWh respektive 115 öre/kWh inklusive skatter och avgifter). En andel kostar 6 700 kr och kan återköpas av föreningen eller säljas privat. Historiskt sett har andelarna ökat stadigt i värde sedan början på 2 000-talet. Föreningen är Sveriges största vindkraftskooperativ och drivs av O2.