Logotype
Logotype

Rekordstor produktion från andelsägd vindkraft

februari 16, 2012, 09:12
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Det blåsiga vädret 2011 innebar att de sju vindkraftverk som O2:s vindkraftskooperativ äger producerade rekordmycket el. Sammanlagt producerades 42,3 GWh el, vilket var 14,5 procent mer än förväntat. Den överskjutande produktionen har gett extra intäkter till kooperativet på omkring två miljoner kronor.

– 2011 var ett mycket bra vindår och vindkraften har levererat långt över förväntad normalårsproduktion, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel som driver Sveriges största vindkraftskooperativ.

O2:s vindkraftskooperativ består av cirka 4 000 medlemmar som tillsammans investerat i 40 000 andelar. Medlemmarna äger sju driftsatta vindkraftverk varav tre på Hedbodberget (Dalarnas län), ett i Sveg (Jämtlands län), ett på Råshön (Jämtlands län), ett i Grötlingbo (Gotlands län) och ett i Brahehus (Jönköpings län). Som andelsägare köper man in sig i ett specifikt vindkraftverk, men tar sedan del av produktionen från alla andelsägda verk vilket jämnar ut eventuella olikheter i produktionen.

Sammanlagt genererade de sju andelsägda vindkraftverken 42,3 GWh el under 2011, vilket var 14,5 procent mer än förväntad produktion. Överskottet har sålts till den nordiska elbörsen Nordpool och gett kooperativet extra intäkter på omkring två miljoner kronor. Dessutom bidrog vindkraften till minskade koldioxidutsläpp med upp till 34 000 ton, vilket är lika mycket som 13 500 bilar släpper ut på ett år.

– Att bli delägare i vindkraft innebär att man producerar sin egen el, slipper dyra mellanhänder och får el till självkostnadspris. Samtidigt gör man en miljöinsats som slår det mesta, säger Linda Burenius Magnusson.

För att möta efterfrågan på vindandelar från privatpersoner, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och mindre företag har kooperativet nyligen skrivit förvärvsavtal om ytterligare tre vindkraftverk. De nya vindkraftverken byggs i Ockelbo kommun (Gävleborgs län), och driftstarten är planerad till årsskiftet 2012/2013.