Logotype
Logotype

Sollentuna kommun investerar i tre vindkraftverk

november 5, 2012, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Sollentuna kommun meddelar att avtal kommer tecknas med O2 om köp av tre vindkraftverk på Bösjövarden som ligger i Mora kommun, Dalarnas län. Vindkraftverken kommer enligt beräkning att driftsättas under 2014.

Investeringen har bedömts utifrån ett juridiskt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Elpriserna bedöms öka i framtiden och ju högre elpris på marknaden desto större fördel är det att investera i vindkraft. Den egenproducerade elen från vindkraftverken ska huvudsakligen gå till att täcka kommunens eget behov. Valet av O2 som leverantör har skett genom utvärdering i en offentlig upphandling.

- Investeringen i vindkraft är ett steg mot en bättre miljö och att uppfylla kommunens klimatpolicy, dessutom är det en bra affär för kommunkoncernen. Det finns en bred politisk enighet bakom beslutet, säger Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sollentuna kommun kommer att äga vindkraftverken tillsammans med Sollentuna Energi AB och Sollentunahem AB. Kommunens alla verksamheter inkl. nämnda bolag har totalt en årsförbrukning på ca 44 GWh. Den förväntade genomsnittsproduktionen för de tre vindkraftverken är ca 25 GWh per år.

- Nu är Sollentuna kommun med och driver den förnybara omställningen av energisektorn tillsammans med O2. När man äger sin egen vindkraft tillför man direkt ny grön förnybar el in i elsystemet och möjliggör att smutsig el från fossila kraftslag ersätts. Det är få miljöinsatser som slår detta. Det är oerhört glädjande att Sollentuna kommun har tagit detta steg, säger Paul Stormoen, vd på O2 Vindkompaniet.

Bösjövarden ligger i den norra delen av Mora kommun, Dalarnas län. Bösjövardens högsta punkt ligger 688 m ö h. Vindmätningar visar att platsen har utmärkta vindförhållanden med ca 7,5 m/sek i medelvind på 100 meters höjd.

Avtalet avses att tecknas den 16 november.