Logotype
Logotype

Svenskar oroar sig för fler och kraftigare stormar

juni 7, 2012, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Nästan nio av tio svenskar anser att klimatförändringar är ett allvarligt framtida hot mot mänskligheten. För Sveriges del är man mest orolig för fler och kraftigare stormar. Det visar klimatbarometern, en undersökning med 1 000 svenskar som O2 låtit göra. Meteorologen Pär Holmgren menar att svenskarna istället borde oroa sig för svåra värmeböljor och ojämn nederbörd.

87 procent av svenskarna uppfattar klimatförändringarna som ett allvarligt hot mot mänskligheten och nästan lika många är oroliga för hur Sverige kommer att drabbas. Störst är oron för fler och kraftigare stormar, därefter kommer oro för högre vattennivå och frånvaro av snö och is på vintern.

- Klimatproblemen accelererar och drabbar främst människor i u-länderna. Men klimatproblemen har inga geografiska gränser och förr eller senare drabbas även vi i Sverige. Stormar är dock inte det som man bör oroa sig för mest. Svåra värmeböljor och stora variationer i nederbörden är större hot, kommenterar Pär Holmgren, meteorolog, författare och föreläsare i klimatfrågor.

Nästan två av tre (73 %) tror att de kan göra något själva för att bromsa klimatförändringen. Ju högre utbildning man har desto mer tror man på den egna påverkanskraften. 79 procent av de högskoleutbildade tror att de kan göra något själva jämfört med 62 procent av de grundskoleutbildade och 69 procent av de gymnasieutbildade. Mest övertygade är kvinnorna. 81 procent av kvinnorna tror att de kan påverka jämfört med 64 procent av männen. De under 45 år tror sig kunna påverka mer, än de som är äldre.

- Det är oerhört positivt att så många känner ett personligt ansvar för klimatet och den värld vi efterlämnar till kommande generationer. Den moderna miljömänniskan påverkar andra genom sitt agerande i vardagen, snarare än att demonstrera som man gjorde i miljörörelsen på 70-talet. Men för den sakens skull ska vi inte glömma att ställa krav på våra politiker om att det ska vara dyrt att smutsa ner och billigt att vara miljövänlig, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2:s vindkraftskooperativ.

Utbildning och ansvar korrelerar även med graden av dåligt samvete när man gör saker som man tror påverkar klimatet negativt. 62 procent av de högskoleutbildade får dåligt samvete jämfört med 45 procent av dem som endast gått ut grundskolan. 66 procent av kvinnorna får dåligt samvete jämfört med 45 procent av männen. Ju yngre man är desto mer klimatångest.

- Dåligt samvete är inte en sund drivkraft. Det är bättre att hämta kraft ur det som man gör bra. Då orkar man ta viktiga steg mot en mer hållbar livsstil, säger Linda Burenius Magnusson, vd på O2 Vindel.

Pär och Lindas fem bästa tips för en klimatvänligare vardag som minskar koldioxidutsläppen:
1) Producera din egen förnybara el t ex genom att köpa vindandelar och/eller solceller
2) Välj miljömärkt el
3) Förbruka mindre el i hemmet t ex genom att täta fönster, byta ut vitvaror och undvika stand-by läge på elektriska prylar
4) Dra ner på köttätandet
5) Åk kollektivt

Undersökningen har gjorts av undersökningsföretaget PFM Research på uppdrag av O2 utifrån ett representativt urval bland 1 000 svenskar. För frågor om statistiken, maila maria.lyckesjo@o2.se