Logotype
Logotype

Bostads AB Mimer investerar i ett vindkraftverk

mars 11, 2013, 13:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Bostads AB Mimer och O2 har tecknat förvärvsavtal om ett nyckelfärdigt vindkraftverk på Bösjövarden som ligger i Dalarna. Därmed får bolaget egen förnybar el till självkostnadspris.

Mimer är det största bostadsbolaget i Västerås och ägs av Västerås stad. Bolaget strävar efter att i hela verksamheten bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Investeringen i ett vindkraftverk ger Mimer ett lågt och förutsägbart elpris under mer än 20 år. Den förväntade genomsnittsproduktionen för vindkraftverket är ca 8 GWh per år, vilket motsvarar ca 40 procent av Mimers elförbrukning.

– Klimat- och miljöfrågan är oerhört viktig för oss, säger Fredrik Törnqvist, VD på Mimer. Att ta ansvar för kommande generationer är ett måste och det känns därför mycket bra, både ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv, att vi nu har investerar i ett eget vindkraftverk.

Mimers vindkraftverk kommer att ingå i en vindkraftspark med totalt nio vindkraftverk. Parken byggs på Bösjövarden som ligger i den norra delen av Mora kommun, Dalarnas län. Vindmätningar visar att platsen har utmärkta vindförhållanden med 7,6 m/sek i medelvind på 100 meters höjd.

Valet av O2 som leverantör har skett genom utvärdering i en offentlig upphandling där O2:s anbud var det ekonomiskt mest fördelaktiga. I tillägg till att leverera det nyckelfärdiga vindkraftverket står O2 även för teknisk och ekonomisk förvaltning av hela vindkraftsparken. Byggnationen har redan påbörjats och driftsättsättning sker under 2014.

- Det är glädjande att Mimer är med och driver den förnybara omställningen av energisektorn tillsammans med O2 och har fattat beslut om en god och säker investering, säger Paul Stormoen, vd på O2 Vindkompaniet.

Förutom Mimer har Sollentuna kommun, Sollentunahem och Sollentuna Energi fattat beslut om att förvärva vindkraftverk i parken.