Logotype
Logotype

Global Wind Day: Vindkraften kan ägas av många till skillnad från kärnkraften

juni 14, 2013, 09:51
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
I Sverige ägs över 80 procent av elproduktionen av tre stora elbolag. Men så behöver det inte se ut. – Vindkraften möjliggör en spridning av ägandet och det är en aspekt som ofta glöms bort i debatten. Om vi vill ha en sund energimarknad och en förnybar omställning med bred acceptans måste man eftersträva ett spritt och aktivt ägande på energimarknaden, säger Linda Burenius Magnusson på O2.

I snitt i Europa finns 20 000 gånger fler ägare per MW vindkraft i jämförelse med kärnkraften som ägs av max fyra aktörer per land. I t ex Tyskland ägs vindkraften av cirka 100 000 olika investerare, företag och privatpersoner. Även i Sverige börjar vi se att allt fler aktörer utanför den traditionella elmarknaden går in och vill bidra till en förnybar omställning av energiproduktionen t ex Ikea, Google, Folksam, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

- Den här utvecklingen är väldigt positiv. Vindkraften öppnar upp för nya aktörer utanför den traditionella elmarknaden, vilket ger sund konkurrens­, positiv opinion och ökat miljöengagemang. Vi vill uppmuntra politikerna att fortsätta skapa goda förutsättningar för ett spritt och aktivt ägande på energimarknaden, säger Linda Burenius Magnusson.

Vindkraften är det kraftslag som växer snabbast i världen. Kostnaderna för att producera el med vindkraft har sjunkit med över 75 procent sedan tekniken kommersialiserades på 80-talet.