Logotype
Logotype

O2 blir först med miljömärkta vindandelar

januari 28, 2013, 08:56
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Idag erbjuder flera företag och föreningar vindandelar, där medlemmarna får sänkt elpris genom att bli delägare i vindkraftverk. O2, som driver Sveriges största vindkraftskooperativ, är först ut med att få Naturskyddsföreningens märkning ”Bra Miljöval” på sina vindandelar.

Vindkraft är en viktig pusselbit när det gäller att minska klimathotet och vårt beroende av fossil energi. Vindkraften kan ägas av många olika aktörer t ex privatpersoner som går samman i ett vindkraftskooperativ. Köpet av vindandelar innebär i allmänhet rätten att köpa el till självkostnadspris. Dessutom är det en stor miljöinsats, eftersom man är med och bygger ny vindkraft. Ju mer ny vindkraft som tillförs systemet, desto grönare blir den totala energimixen och beroendet av kol minskar.

– Vi är jätteglada att O2 har valt att märka sina vindandelar med Bra Miljöval. Vi är övertygade om att mer vindkraft är nödvändigt för att klara klimatomställningen och O2 visar nu vägen för andra kooperativ, säger Annah Lintorp, produktansvarig för Bra Miljöval El och Värme på Naturskyddsföreningen.
 
Märkningen Bra Miljöval innebär att placeringen av de tio vindkraftverk som O2:s kooperativ äger uppfyller särskilt hårda krav i den lokala miljön. Verken är exempelvis placerade utanför känsliga fågelområden som häcknings- och rastplatser, skogsområden med höga naturvärden och landskapsbildskyddade områden.

– Det är ingen slump att O2 blir först ut med en miljömärkning på vindandelar. Vi är ett ledande vindkraftsbolag som erbjuder vindandelar i stor skala och ett tryggt ägande. Tillsammans med vanliga människor vill vi driva utvecklingen mot en helt förnybar energisektor och skapa en folkrörelse i energiomställningen, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2:s vindkraftskooperativ.

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning. Med det menas att det inte är kraftbolagen själva som sätter upp kriterierna, utan en tredje part. Naturskyddsföreningen har haft miljömärkningen Bra Miljöval El sedan 1996 och det är den tuffaste miljömärkningen för el på marknaden. Märkningen på vindandelar infördes under 2012.