Logotype
Logotype

Skanska Sverige köper vindkraftsel av Sjisjka Vind

januari 31, 2013, 09:43
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Sjisjka Vind och Skanska Sverige har tecknat avtal om en del av produktionen från Sjisjka vindkraftsanläggning. Skanska stärker på detta sätt sin miljöprofil då vindkraftselen kommer användas i olika byggprojekt.

Sjisjka Vind AB äger och driver en vindkraftsanläggning i Gällivare kommun med en förväntad årsproduktion på 206 GWh. Avtalet med Skanska Sverige löper från april till december 2013 vilket ger en kontinuerlig effekt av 1,7 MW (totalt drygt 11 GWh). Det motsvarar 10 procent av Skanska Sveriges elförbrukning. Utöver detta finns också en option under avtalsperioden att öka leveransen med ytterligare 1 MW.

– Vi jobbar kontinuerligt med att göra alla delar av byggprocessen grönare. Det här avtalet är ett steg mot att bli självförsörjande avseende grön el i vår verksamhet, säger Mats Nyström, verksamhetsdirektör Skanska Sverige.

– Vi ser det som positivt att en del av den el vi producerar kommer aktieägarna till nytta och medverkar till att göra Skanskas byggproduktion grönare, säger Fredrik Björckebaum, VD Sjijska Vind.

Sjisjka Vindpark med 30 vindkraftverk invigdes i oktober 2012. O2 ansvarar för drift och förvaltning. Scandem, ett dotterbolag till Jämtkraft, har balansansvar och administrerar leveransen till Skanska. Sjisjka Vind ägs till 50 procent av Skanska, O2 och Jämtkraft äger 25 procent vardera.