Logotype
Logotype

Svensk vindkraft ska driva Googles finska datacenter

juni 4, 2013, 12:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Google köper 10 år av förnybar el genom avtal med den nordiska vindkraftsutvecklaren O2 och det tyska försäkringsbolaget Allianz.

Google och O2, en ledande nordisk vindkraftsutvecklaren, meddelade idag att Google kommer att köpa all el som genereras under de närmaste 10 åren från en ny vindpark, vilken ska byggas i Maevaara som ligger på gränsen mellan Övertorneå och Pajala kommun i norra Sverige. Vindkraftsavtalet (PPA, Power Purchase Agreement) gör att Google, som redan idag är ett koldioxidneutralt företag, kan driva sitt datacenter i Hamina, Finland, på förnybar el.

Tack vare avtalet med Google har O2 säkrat 100% finansiering av byggandet av den nya vindparken från det tyska försäkringsbolaget Allianz. Projektet som omfattar 24 turbiner med en kapacitet på 72MW har redan beviljats relevanta bygglov och tillstånd och uppförandet kommer att börja under de närmaste månaderna. När vindparken är i full drift 2015 tar Allianz över ägarskapet. O2 kommer att fortsätta förvalta vindparken kommersiellt och tekniskt via en separat överenskommelse.

Utgångspunkten för överenskommelsen är Europas alltmer integrerade energimarknad och i synnerhet Skandinaviens gemensamma elmarknad med elbörsen Nord Pool. Google kan köpa hela elproduktionen i Sverige och sedan använda lika mycket el, med så kallad ursprungsgaranti (Guarantee of Origin Status), i sitt finska datacenter.

“Som ett koldioxidneutralt företag letar vi alltid efter nya sätt att öka andelen förnybar energi som vi använder,” säger Urs Hoelzle, Senior Vice President med ansvar för teknisk infrastruktur på Google. “Detta långsiktiga avtal, vårt fjärde globalt sett, innebär att vi kan driva vårt finska datacenter med ren el och samtidigt tillföra ny vindkraftskapacitet till det europeiska elnätet.”

“Googles beslut att köpa hela produktionen av el från vindparken i Maevaara för sitt finska datacenter var en avgörande faktor för vårt beslut att investera i projektet,” säger David Jones, ansvarig för förnybar energi på Allianz. “Maevaara är vår första investering i förnybar energi i Sverige och vindkraftsavtalet (PPA) är en intressant affärsmodell för fortsatta vindkraftsinvesteringar på denna marknad.”

“Det är mycket glädjande att vi nu kan bygga ytterligare en landbaserad vindkraftspark, denna gång för Allianz och Google,” säger Johan Ihrfelt CEO på O2. “Vi kommer att använda den senaste generationens 3MW turbiner för att få ut maximal effekt ur Maevaaras fantastiska vindförhållanden.”