Logotype
Logotype

Tripnets datorhallar ska drivas med egen vindkraft

oktober 29, 2013, 14:18
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Tripnet har fattat beslut om att tillsammans med andra företag investera i ett vindkraftverk – en mångmiljonsatsning för miljön och för att säkra ett lågt elpris under många år framöver. Förvärvsavtal har tecknats med vindkraftsbolaget O2.

Datorhallar förbrukar mycket el. Det är ett faktum som inte går att komma ifrån, oavsett hur mycket man arbetar med energieffektivisering. Därför väljer Tripnet nu att själva producera miljövänlig el från ett vindkraftverk som de kommer att äga tillsammans med tio andra företag.

– Ska man förbruka mycket el, vill man ju att det ska vara fin-el, säger Ulf Persson, VD på Tripnet. Genom att vara med och investera i byggnationen av en ny vindkraftspark kan vi bidra till att sämre miljöval fasas ut. Här kan vi göra en miljömässig markering som dessutom ger oss ett förmånligt elpris för 20-25 år framåt.

O2 etablerar vindkraftverket i en vindpark med totalt nio verk på Bösjövarden i Mora kommun, Dalarna. Driftsättningen planeras till sommaren 2014 och verket beräknas därefter producera ca 8 000 000 kWh per år.

– Tripnet har förstått fördelarna med att investera i vindkraft. Det ger långsiktigt låga och stabila elpriser samtidigt som det är en stor insats för miljön, säger Linda Burenius Magnusson, vd på O2 Vindel.

Vindkraften är idag betydligt mer effektiv än för bara några år sedan och intresset för projekt med hög kvalitet växer bland investerarna. Varje ny vindpark föregås av noggranna vindmätningar i syfte att säkra en hög produktion.

– Just nu är elpriset visserligen rekordlågt, säger Ulf Persson på Tripnet, men vår satsning på vindkraft är långsiktig – ur både ett miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv. Så resonerar vi i alla våra beslut.

Ett annat beslut för att minska utsläppen från fossila källor är inköp av två plug-in hybridbilar som laddas i hemmen och på arbetsplatsen. På Tripnets parkering finns idag två laddplatser där det är fritt för kunder och personal att ladda sina bilar. Från och med nästa sommar kommer elen från det egna vindkraftverket.