Logotype

Vindandelar från O2 ska ge el till Volkswagengruppens elbilar

september 5, 2013, 09:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Volkswagen-koncernen satsar stort på elbilar och första bilen som serietillverkas är Volkswagen e-up! Genom ett unikt samarbetsavtal med vindkraftsbolaget O2 lanseras e-up! och gruppens kommande elbilar på den svenska marknaden med en helt ny typ av elavtal kring vindandelar. Därmed uppnås nära noll koldioxidutsläpp i hela kedjan och bränslekostnaden blir ca 3 000 kr/år.

Samarbetsavtalet innebär att de som köper en elbil från Volkswagen Group Sverige (Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda och Volkswagen Transportbilar) även erbjuds att teckna ett elavtal med O2 om vindandelar i ett vindkraftverk som är etablerat på Fallåsberget i Gästrikland. Vindandelarna är en förutsättning för att få egenproducerad förnybar el till självkostnadspris. De kan köpas eller hyras och just möjligheten att hyra andelar till en månadskostnad är en helt ny produkt på marknaden och exklusiv i samarbetet.

Volkswagen-koncernen tror att eldrift kommer att bli en allt viktigare del av framtidens mobilitet. Därför kommer man att lansera ett större antal rena elbilar men också laddhybrider. Först ut blir Volkswagen e-up! som har premiär senare i höst. Fördelarna med elbilar är dess låga påverkan vad gäller utsläpp av koldioxid. Detta förutsatt att bilen laddas med förnybar el. Samtidigt innebär eldrift låga driftskostnader för föraren.

Att O2 arbetar med hela värdekedjan vid etablering av vindkraft var viktigt i Volkswagen Group Sveriges val av samarbetspartner.

- Vi räknar med att många som köper elbilar från oss även tecknar avtal kring vindandelar eftersom man vet precis var elen kommer ifrån, att det ger största möjliga miljönytta och dessutom är prisvärt. Vi valde att skriva samarbetsavtal med O2 eftersom de jobbar 100 procent med förnybar energi och erbjuder egenproducerad el, säger Stefan Nygren, som är
e-Mobility Manager hos Volkswagen Group Sverige.

En elbil beräknas ha en årsförbrukning av el på 3 000 kWh, vilket täcks av tre vindandelar. Bränslekostnaden med hyrda vindandelar blir ca 3 000 kr/år i jämförelse med en bensinbil som ligger på ca 18 000 kr/år.

Vindandelar ger ännu större och mer direkt miljönytta än vanlig miljömärkt el, eftersom man är med och finansierar uppförandet av nya vindkraftverk. Ju mer ny vindkraft som tillförs systemet desto grönare blir den totala energimixen och beroendet av fossila energislag som t e x kol minskar. Dessutom är vindandelarna är märkta med Bra Miljöval, vilket innebär att vindkraftverket på Fallåsberget uppfyller särskilt hårda krav i den lokala miljön.

- O2 verkar för ett förnybart elsystem. Genom samarbetet med Volkswagen-gruppen kan vi även bidra till att minska behovet av fossila bränslen i våra bilar. Tillsammans kan vi driva utvecklingen mot en mer hållbar framtid, säger Linda Burenius Magnusson, VD för O2 Vindel.

Fakta - jämförelse bensinbil och elbil vid hyra av andelar

Förutsättningar
Förbrukning elbil: 2 kWh per mil
Körsträcka per år: 1500 mil

Kostnad per mil, kr
Vanlig bensinbil: 14,60 kr (snittpris 2013). Antagande om 0,83 liter/mil.
Elbil hyra andelar: ca 2,00 kr. Totalpris inkl skatter och avgifter

Totalkostnad per år, kr
Vanlig bensinbil: 18 000 kr
Elbil hyra andelar: 3 000 kr