Logotype
Logotype

Vindkraft i kooperativ form mest populär

februari 1, 2013, 09:26
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Allmänhetens inställning till vindkraft är mycket positiv i Sverige. 86 procent vill satsa på vindkraft, lika mycket som idag eller mer. Kooperativt ägda vindkraftsparker uppskattas mest av allmänheten. På andra plats hamnar kommunägd vindkraft. Därefter kommer statligt och privat ägd vindkraft. Det framgår av en nypublicerad enkätundersökning från Vindval, som är ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

– Regeringen bör främja den andelsägda vindkraften för att det gagnar vindkraftsutbyggnaden och ger vanliga människor inflytande på en marknad som helt domineras av eljättarna, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel som driver Sveriges största vindkraftskooperativ. Ju fler privatpersoner och kommuner som är med och äger vindkraften desto positivare blir opinionen för vindkraft. Det visar den här undersökningen och även erfarenheterna från Danmark.

Den så kallade nettodebiteringsutredningen utreder nu hur man ska kunna uppmuntra småskalig egenägd elproduktion av främst solceller och vindkraft. Ett förslag är att man ska kunna kvitta sin egen produktion med sin elkonsumtion och därmed undantas energiskatten. De som äger andelar i vindkrafts- och solkraftskooperativ borde få liknande villkor menar O2.

– Det vore orimligt att enbart gynna dem som kan sätta upp egna vindkraftverk eller solcellspaneler. Egna solceller kräver stora takytor i rätt väderstreck och egna vindkraftverk kräver markyta. Om man likställer kooperativt ägd vindkraft och solkraft med den elproduktion som sker på den egna tomten eller taket skulle betydligt fler människor kunna producera sin egen el, även de som bor i städer, säger Linda Burenius Magnusson.

Vindvals undersökning visar att allmänheten är mycket positiv till vindkraft. På frågan ”Hur mycket bör vi i Sverige satsa på vindkraft som energikälla under de närmaste 5-10 åren?” anger 86 procent att de vill satsa lika mycket som idag eller mer. En stor majoritet (83 procent) anser också (helt eller delvis) att vindkraft är en miljövänlig energikälla.

I vilken landskapstyp människor bor tycks inte spela någon större roll för hur de ser på vindkraft i olika landskap. Ett undantag är dock boende i fjällnära miljöer, då dessa tycker bättre om vindkraft i fjällnära miljöer än de som inte bor där.

Läs rapporten från Vindval, på Naturvårdsverkets hemsida: ”Vindkraft i öppet landskap, skog, fjäll och hav”