Logotype

E-Kraft förvärvar ett tredje vindkraftverk

februari 3, 2014, 13:41
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
E-Kraft, ett nätverk som idag består av 78 företag i Gnosjöregionen, investerar i ett tredje vindkraftverk. Avtalet skrivs med O2 som ska uppföra verket i en vindpark på Mässingberget i Dalarna.

E-Kraft startade 2010 och är ett gemensamt kraftbolag för företag och andra juridiska personer i Gnosjöregionen som vill producera sin egen el. Idag består nätverket av 78 företag som tillsammans omsätter ca 6 miljarder kr. De köpte sina två första vindkraftverk 2011 och nu förvärvar de sitt tredje verk.

- Priserna har gått ner på vindkraftsmarknaden och det är ett bra tillfälle att investera i ett nytt vindkraftverk. Vi vill växa och välkomnar fler företag att ansluta sig och säkra ett lågt elpris. Målsättningen är att betala högst 20 öre per kWh i minst 20 år, säger Anders Axelsson, vd på E-Kraft.

Det nya vindkraftverket kommer att ingå i en vindkraftspark som O2 ska bygga på Mässingberget i Orsa kommun, Dalarnas län. Alla relevanta bygglov och tillstånd är beviljade och förberedande arbeten har påbörjats på platsen. Driftstart och överlämnande till E-Kraft beräknas till början av 2015. O2 kommer att fortsätta förvalta vindparken kommersiellt och tekniskt via en separat överenskommelse.

Vald turbin är Vestas V100-2.0 MW som har en rotor på 100 m och en effekt på 2,0 MW. Totalt kommer de tre verken som E-Kraft äger att producera ca 17 GWh per år från och med år 2015.

– Det är glädjande att E-Kraft investerar för en hållbar framtid och samtidigt bidrar till en mer sund kraftproduktion genom ökad konkurrens­, säger Paul Stormoen, vd på O2 Vindkompaniet.