Logotype
Logotype

EU behöver ambitiösa energi- och klimatmål

februari 12, 2014, 09:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
I ett öppet brev uppmanar idag 20 representanter från näringsliv och civil-samhälle Fredrik Reinfeldt att driva på för tre ambitiösa och bindande mål i EUs energi- och klimatpaket för 2030.

Den 22 mars träffas EU:s regeringschefer för att ta ställning till vilka mål som det nya energi- och klimatpaketet för 2030 ska omfatta. Sveriges position i frågan är än så länge oklar. Undertecknarna uppmanar i brevet Fredrik Reinfeldt att driva en linje som respekterar majoriteten av de svenska EU-parlamentarikernas ställningstagande om tre bindande mål på:

  • minst 50%      utsläppsminskningar
  • minst 40%      förnybar energi med nationella bindande mål
  • minst 40%      energieffektivisering

Brevundertecknarna menar att det endast är tre bindande och tillräckligt ambitiösa mål som gör det möjligt för EU att nå sitt långsiktiga mål till 2050. Samtidigt visar bland annat Kommissionens egen konsekvensanalys att tre mål har de mest positiva sammantagna effekterna för såväl klimatet som EUs konkurrens­kraft, sysselsättning och leveranssäkerhet.

Brevet har undertecknats av:

Peter Nygren, Arise                                         Hans Nilsson, Energieffektiviseringsföretagen

Birgitta Govén, EnergiRådgivarna                  Joakim Karlsson, Envac

Per Witalisson, Eolus                                      Pontus Löfstrand, EWT                    

Johan Falk, Föräldravrålet                              Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen      

Omid Ashrafi, Newsec                                    Linda Burenius Magnusson, O2 Vindel

Anna Borgeryd, Polarbröd                              Johline Lindholm, PUSH Sverige

Göran Bryntse, SERO                                     Peter Zachrisson, Stena Renewable

Lars Andrén, Svensk Solenergi                      Johanna Olesen, Svensk Vindkraftförening

Mats Fagerström, Telge Energi                      Lisa Malmquist Ekstrand, Vestas

Maria Röske, Wpd                                          Håkan Wirtén, WWF                                             

Detta pressmeddelande administreras av föreningen 100% förnybart, till vilken flera av undertecknarna än anslutna. Brevet kan läsas i sin helhet här.