Logotype

Finja blir självförsörjande på grön el

september 25, 2014, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Nu blir Finja helt självförsörjande på förnybar el. I dagarna har Finja tecknat ett avtal med vindkraftsbolaget OX2 om att köpa två nyckelfärdiga vindkraftverk i Sollefteå kommun.

– Det här ligger helt i linje med våra värderingar som familjeföretag, där investeringar för framtiden alltid är i fokus, säger Gull-Britt Jonasson vd på Finja.

Vindkraftverken som Finja köpt av OX2 är belägna på Rödstahöjden, åtta kilometer från Sollefteå. Dess högsta punkt ligger 400 meter över havet. Ytterligare hundra meter upp i luften, där OX2 mätt vindhastigheten, är vindförhållandena utmärkta. Där råder en medelvind på mer än sju meter per sekund. Den förväntade genomsnittsproduktionen för de två verken är ca 19 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel för cirka 4 000 hushåll och utgör betydligt mer än Finjakoncernens totala årsförbrukning.

– Tack vare att vi finansierar bygget av nya vindkraftverk och tillför ny, grön el till elnätet, bidrar vi till en hållbar framtid, säger Gull-Britt Jonasson.

OX2 som bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden, beräknar att vindkraftsparken på Rödstahöjden ska vara färdig och driftsatt till hösten 2015. Den kommer då att ha sex vindkraftverk allt som allt.

– Finja är en förebild i den egna branschen när de genom att satsa på vindkraft, driver utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.