Logotype
Logotype

Malå toppar Förnybarhetsindex

april 24, 2014, 09:14
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Malå hamnar på första plats bland Sveriges 290 kommuner i ett nytt index över förnybar elproduktion. Under förra året producerades 147 000 kilowattimmar ny förnybar el per kommuninvånare i Malå. Det framgår av Förnybarhetsindex 2014, som presenteras av O2. Samtidigt visar en ny Sifoundersökning att hela 80 procent av svenskarna anser att Sverige bör eftersträva en helt förnybar elproduktion.

– Förnybar elproduktion kan minska koldioxidutsläppen på vår gemensamma nordeuropeiska elmarknad samtidigt som den är med och pressar elpriset i Sverige, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel.

FN:s klimatpanel, IPCC, visade nyligen att det krävs en kraftig utbyggnad av det förnybara för att begränsa den globala temperaturökningen till två grader.

– Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för förnybar elproduktion och alla hushåll kan bidra till omställningen genom att äga andelar i vindkraft eller sätta upp solceller på taket, säger Linda Burenius Magnusson.

Förnybarhetsindex 2014 baseras på hur mycket ny förnybar el som under förra året producerades i Sveriges kommuner, i relation till kommunens invånarantal. Sammantaget producerades 15 miljarder kilowattimmar (kWh) sådan förnybar el i Sverige, vilket motsvarar 1 600 kWh per invånare. Elproduktionen utgjordes av 63,0 procent vindkraft, 31,5 procent biokraft, 5,4 procent vattenkraft och 0,05 procent solkraft.

Uppgifterna omfattar el inom ramen för elcertifikatsystemet, som är ett stödsystem för förnybar elproduktion. Anläggningarnas placering kommer från Energimyndigheten och statistiken över elproduktion från Svenska Kraftnät.

En ny Sifoundersökning, beställd av O2, visar att hela 80 procent av svenskarna anser att Sveriges regering bör ”eftersträva att all elproduktion inom 20 år kommer från förnybara källor, som vind, sol och vatten”.

 – Det kraftiga stödet för ett 100-procent förnybart elsystem är en mycket tydlig signal till de politiska partierna inför valet, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel.

Se tabell med ranking för alla kommuner i Förnybarhetsindex

Se tabell med Sifo-undersökningen

Läs mer om elcertifikatsystemet på Energimyndighetens webbplats