Logotype
Logotype

Polarbröd investerar i ännu ett vindkraftverk

januari 29, 2014, 17:43
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Polarbrödskoncernen närmar sig målet att tillföra lika mycket förnybar energi som man förbrukar genom att investera i ännu ett vindkraftverk. Det är koncernens fjärde vindkraftverk som Polarbröds systerbolag Polarkraft nu investerar i.

Det nya vindkraftverket kommer att ingå i en vindkraftspark med totalt 11 vindkraftverk på Mässingberget i Orsa kommun, Dalarna och beräknas vara i drift till början av 2015.

– Det känns mycket positivt att vi fortsätter vår resa mot hållbarhet, i detta fall att tillföra förnybar energi i den mängd vi förbrukar till nätet. Just detta område tycks det som att vi kommer att kunna lösa själva. Vi inser givetvis att vindkraft inte är hela lösningen på energiutmaningen i samhället, men högeffektiva vindkraftverk är ekonomiskt bärkraftiga idag och har en plats i framtidens energiförsörjning. Polarbröd jobbar också med våra övriga mål kring hållbarhet, ett mer hållbart jordbruk och fossilfria transporter. Dessa frågor går rakt in i mänsklighetens ödesfråga, en uthållig försörjning, säger Karin Bodin, VD på Polarbröd.

Under våren 2013 investerade Polarbrödskoncernen i tre vindkraftverk i Bösjövarden, Dalarna genom det nybildade bolaget Polarkraft som bland annat ska syssla med förnybar energi. O2 kommer att stå för såväl byggnation som förvaltning av de fyra verken vars årsproduktion förväntas bli ca 33GWh/år.

– Detta är O2:s andra affär med Polarbröd. De fortsätter att bana väg och vara en förebild för bolag som vill gå före och ställa sig utanför den traditionella elmarknaden med sin oligopolliknande struktur. Genom att äga sin egen vindkraft skapas flera vinster i form av minskad miljöpåverkan, låga och förutsägbara elpriser och oberoende, säger Linda Burenius Magnusson, VD på O2 Vindel.