Logotype
Logotype

Austri Vind och OX2 ingår samarbete om 250 MW vindkraft i Norge

februari 2, 2015, 10:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Austri Vind och OX2 om totalt 250 MW vindkraft i Norges inland. Det handlar om att realisera tre vindkraftsprojekt under de kommande åren.

Austri Vind har med framgång utvecklat vindkraftsprojekt i kommunerna Engerdal, Trysil, Åmot och Våler i Hedmark, Norge. OX2 har byggt och finansierat ett 30-tal projekt om närmare 800 MW vindkraft i Norden. Tillsammans har bolagen goda förutsättningar att snabbt leverera högkvalitativa projekt till marknaden.

- Det finns ett stort intresse att investera i större vindkraftsprojekt i Norge, men många projekt har svagheter som exempelvis komplicerade nätanslutningar. Projekten vi nu samarbetar med Austri kring har osedvanligt goda vind- och nätförutsättningar och vi har förhoppningar om att börja bygga ca 100 MW redan i år, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

Liksom OX2 lägger Austri Vind stor vikt vid öppen kommunikation, samarbete med lokala intressenter och lokal nytta. Denna gemensamma värdegrund var en viktig förutsättning för samarbetet. Austri Vind kommer fortsätta att ha ansvar för kontakten med tillståndsmyndigheter och projektens lokala intressenter som kommuner, närboende och markägare. OX2 ansvarar för teknisk utformning och finansiering av projekten, samt kommer vara totalentreprenör under byggnationen.

- För Austri har det varit viktigt att hitta en partner som arbetar i enlighet med de centrala mål som våra ägare har satt upp för sitt ägande i vindkraft. Med OX2 som partner får vi tillgång till en solid erfarenhet och ett starkt track-record, som vi menar kommer säkra kvaliteten och därmed möjligheterna för att projekten ska byggas, säger Ola Børke, vd for Austri Vind.

Projekten som ingår i samarbetet är Raskiftet i kommunerna Trysil och Åmot, Kvitvola i Engerdal kommun och Kjølberget i Våler kommun. Samtliga projekt har fått tillstånd från Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och slutliga beslut förväntas från Olje- og energidepartementet under 2015.