Logotype

Enkät: Centerpolitiker vill kräva satsning på förnybar el

maj 30, 2016, 12:52
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Åtta av tio centerpolitiker vill att Centerpartiet i de pågående förhandlingarna i Energikommissionen ska kräva minst 25 TWh förnybar elproduktion mellan 2021 och 2030. Det framgår av en enkät som Världsnaturfonden WWF och vindkraftsbolaget OX2 har genomfört till centerpolitiker runt om i hela Sverige.

Inför Energikommissionens slutförhandlingar har 478 av Centerpartiets kommun- och landstingspolitiker deltagit i en enkät. Hela 376 av politikerna, 79 procent, anser att ”Centerpartiet ska kräva minst 25 TWh förnybar elproduktion mellan 2021 och 2030 inom ramen för det så kallade elcertifikatsystemet”. Bara sju procent motsätter sig detta medan 15 procent är tveksamma/vet inte.

– Sverige står inför ett historiskt vägval. Ska vi göra som övriga världen och satsa på energieffektivisering och modern förnybar elproduktion, främst i form av sol- och vindkraft? Eller ska vi bromsa energiomställningen och fortsätta värna om den ohållbara och kostsamma kärnkraften, säger Stefan Henningsson, klimat- och energiexpert, Världsnaturfonden WWF.

Inför förhandlingarna är regeringens mål ett 100 procent förnybart elsystem i Sverige om 20 år, alltså år 2036, medan Västerpartiet och Centerpartiet vill ha ett helt förnybart energisystem år 2040 och Kristdemokraterna vill ha det ”på sikt”.

Vill man, som Centerpartiet, ersätta all kärnkraft till år 2040, och samtidigt behålla den nuvarande elexporten till våra grannländer, måste det byggas ut 50 TWh förnybar elproduktion under perioden 2021-2040. Med en jämn ökningstakt, 2,5 TWh om året, blir den nya ambitionsnivån för förnybar el 25 TWh mellan 2021 och 2030.

Det är precis denna nivå som regeringen och Vänsterpartiet har föreslagit. Det är inte ambitiöst, utan till och med något lägre än under alliansregeringens senaste mandatperiod, då den förnybara elproduktionen byggdes ut med i genomsnitt 2,58 TWh per år.

– Det är möjligt att bygga ut den förnybara elproduktionen väsentligt mer och snabbare, men 25 TWh mellan 2021-2030 bör vara den allra lägsta ambitionsnivån i Energikommissionens kommande överenskommelse, säger Linda Burenius Magnusson, head of public affairs, vindkraftsbolaget OX2.

En fortsatt satsning på förnybar elproduktion har många fördelar.

– Det möjliggör en ordnad utfasning av kärnkraften, ger oss exportintäkter och kan göra Sverige till ett av världens första länder med ett helt förnybart elsystem. Samtidigt stärker vi vår globala konkurrens­kraft, ökar möjligheterna till innovationer och industriell utveckling och skapar nya arbetstillfällen, säger Linda Burenius Magnusson.

Enkäten pågick mellan den 24 och 27 maj och sändes till 2.950 kommun-, landstings- och riksdagspolitiker i Centerpartiet. Den besvarades av 478 kommun- och landstingspolitiker, men inte av någon riksdagspolitiker.