Logotype

OX2 välkomnar besked om den fortsatta utbyggnaden av förnybar el

april 19, 2017, 15:06
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Idag har regeringen lämnat förslag om hur det utökade stödet till förnybar el med 18 TWh till 2030 ska genomföras som en del av den så kallade energiöverenskommelsen. OX2 välkomnar förslaget och menar att åtgärderna är nödvändiga för att säkra den fortsatta utbyggnaden av förnybar el.

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna slöt den 10 juni 2016 en ramöverenskommelse om energipolitiken som bland annat inkluderar en förlängning och utökning av stödet till förnybar el med 18 TWh till 2030. Dagens förslag från regeringen är en konkretisering och ger förutsättningar för en jämn utbyggnadstakt fram till 2030.

− Förslaget är mycket positivt och ligger i linje med vad som krävs för att säkra den fortsatta utbyggnaden av förnybar el och för att investerarna ska fortsätta att satsa på Sverige, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

− Politikerna har förstått att marknaden kräver långsiktiga och tydliga spelregler, säger Linda Burenius Magnusson, ansvarig för public affairs på OX2.

De viktigaste delarna i förslaget som i dag överlämnas till riksdagen är bland annat:

• Den jämna upptrappningen av elcertifikatkurvan börjar år 2022 och blir 2 terawattimmar per år fram till och med 2030

• Kvotplikten ökar redan under 2018 och 2019 för att beta av befintligt överskott av elcertifikat, dvs delar av den så kallade ingående reserven av elcertifikat tidigareläggs

• Kvoterna flyttas från lag till förordning vilket möjliggör snabbare tekniska justeringar

• Sverige ska införa en stoppregel för målet till 2030 senast vid utgången av år 2020.