Logotype
Logotype

SCA och OX2 tecknar samarbetsavtal om projektering av ny vindkraft

maj 7, 2019, 09:26
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
SCA, som äger 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog i norra Sverige, har tecknat samarbetsavtal om projektering av ny vindkraft med OX2, en av Nordens största vindkraftsprojektörer. Målet är att inom en femårsperiod realisera ca 1 000 MW ny vindkraft med en årlig produktionskapacitet på ca 3,5 TWh.

Initialt har SCA och OX2 identifierat en handfull lämpliga områden för vindkraft i Norrland. OX2 och SCA har påbörjat utvecklingen av fyra projekt och ytterligare områden kan bli aktuella.

 OX2 är har stor erfarenhet att driva projekt från utveckling till producerande vindparker, säger Milan Kolar, chef för vindenergi på SCA. I SCA:s ambition att växa inom förnybar energi är därför OX2 en bra partner.

 Det är en styrka att arbeta med en så kompetent, erfaren och lokalt förankrad partner som SCA. OX2 och SCA kompletterar varandra och har ett väldigt smidigt arbetssätt där vi kan fatta snabba beslut. Tillsammans har vi mycket goda förutsättningar, i samverkan med övriga intressenter, att nå vårt gemensamma mål och bidra till att driva omställningen mot ett 100% förnybart energisystem i Sverige, säger Hillevi Priscar ansvarig för projektutveckling på OX2.

SCA och OX2 är bolag som har varit framgångsrika var för sig när det gäller utbyggnaden av vindkraft. 2018 fanns det 324 vindkraftverk i drift på SCA:s mark, vilket motsvarar ca 13 procent av Sveriges vindkraftsproduktion. OX2 har fram till 2018 bidragit med att bygga ut ca 12 procent av vindkraftsproduktionen i Sverige.