Logotype

OX2 bygger den tredje största vindparken i Finland

januari 31, 2020, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Lundin Petroleum har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om Metsälamminkangas vindpark 132 MW i norra Finland. Det är den tredje största vindparken som byggs i Finland och den byggs utan statligt stöd.

Metsälamminkangas vindpark med 24 vindkraftverk kommer att byggas i Vaala kommun, Norra Österbotten. OX2 har för första gången valt GE Renewable Energy som turbinleverantör. Platsen kännetecknas av att det är ett gynnsamt vindläge med en medelvind på ca 7,2 m/sek vid turbinernas navhöjd.

“Vi är väldigt nöjda att samarbeta med OX2 i det här projekt­et. Vid sidan om vårt befintliga vattenkraftsprojekt­ i Norge kommer Metsälamminkangas vindpark göra det möjligt för oss att ersätta en stor andel av den nettoförbrukning av el som krävs för att driva våra norska olje- och gasproduktionsanläggningar offshore, säger Alex Schneiter, Koncernchef och VD på Lundin Petroleum.

OX2 förvärvade projekt­rättigheterna för Metsälamminkangas 2019 och projekt­et har sedan dess optimerats inför byggfasen. OX2 bygger vindparken på totalentreprenad och har därefter även fått förtroendet att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindparken. Anläggningen ska enligt plan överlämnas driftsatt till Lundin i december 2021 och beräknas att producera ca 400 GWh per år.

”Detta är vårt största projekt­ hittills i Finland, som har kommit att bli en av de snabbast växande marknaderna för vindkraftsinvesteringar i Europa. Vi är glada över att kunna erbjuda en attraktiv och fossilfri investering till Lundin Petroleum”, säger Paul Stormoen, vd för OX2.  

OX2 bygger för närvarande totalt ca 1,2 GW vindkraft, varav sju vindparker om ca 340 MW i Finland.

Fakta om Metsälamminkangas vindpark:
- 24 vindkraftverk från GE av modellen Cypress 5.5 MW med en totalhöjd om 220-230 meter
- Förväntad genomsnittsproduktion om ca 400 GWh per år
motsvarande elförbrukningen för drygt 80 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll)
- Beräknad driftsättning i december 2021
- De största underleverantörerna: GE (turbinleverantör), Suvic (anläggningsarbeten samt internt elnät), Kajane (nätanslutning).