Logotype
Logotype

OX2 lämnar över ytterligare tre färdigställda vindparker till IKEA Finland

september 17, 2020, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har nu driftsatt och överlämnat samtliga vindparker till ägaren IKEA Finland. Totalt omfattar projektet fyra vindparker motsvarande 107,4 MW. Därmed har ett av de största subventionsfria vindkraftsprojekten i Finland färdigställts.

I oktober 2018 tecknade IKEA Finland ett avtal med OX2 om att bygga de fyra vindparkerna i Kurikka,i Södra Österbotten, S:t Mårtens i Egentliga Finland och Malax i Österbotten. Ponsivuori vindpark blev klar först och överlämnades i januari 2020. Nu är samtliga vindparker driftsatta.OX2 har genomfört projektet i en totalentreprenad och har varit ansvarig för design och konstruktion av projektet.

“Det här var bland de första subventionsfria vindparkerna som byggdes i Europa och det var verkligen starten på en ny era av subventionsfri vindkraft i Finland. De känns mycket bra att kunna bidra till IKEAs mål att förhindra klimatförändringarna”, säger Teemu Loikkanen, Country Manager OX2 Finland.

“IKEA vill främja en mer hållbar vardag och har satt ambitiösa mål att förhindra klimatförändringar och investera i att bli klimatpositiva. Vi är väldigt stolta och glada över att IKEA Finland kan bidra till våra mål på ett sådant konkret sätt. Med hjälp av de nya vindparkerna tar vi ett stort steg mot att bli klimatpositiva”, säger Jessica Lehtinen, Sustainability Manager på IKEA Finland.

OX2 kommer fortsättningsvis även att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen av parkerna.

“OX2:s roll är nu att förvalta vindparkerna, vilken innebär att vi är IKEA Finlands representant i alla praktiska frågor. Vårt uppdrag är att säkerställa att vindparken genererar maximal kapacitet och att de drivs på ett säkert sätt. Vi kommer även i fortsättningen att vara att kontakt för lokala intressenter, så som markägare, föreningar, kommuner och leverantörer”, säger Lars Bryngelsson, vd, OX2 TCM.

Den totala produktionen uppskattas till ca 380 GWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 76 000 hushåll (ca 5 000 kWh per hushåll per år) och en besparing av koldioxidutsläpp med upp till 228 000 ton per år (beräkning som utgår från att elproduktionen tränger undan kol- och gaskraft).

Fastighetsskatt för kommunen kommer att uppgå till 750 000 € årligen och totalt om 22,5M€ under vindparkens livslängd. 

Information om vindparkerna i projektet:
- Långmossa vindpark i Malax, Österbotten. Totalt 7 vindkraftverk. Beräknad årsproduktion: 110 GWh. Entreprenörer: Suvic Oy (fundament, vägar, nätverk), Nordex Energy GmbH (turbiner), EPV Alueverkko Oy (nätanslutning).
- Ribäcken vindpark i Malax, Österbotten. Totalt 5 vindkraftverk. Beräknad årsproduktion: 80 GWh. Entreprenörer: Suvic Oy (fundament, vägar, nätverk), Nordex Energy GmbH (turbiner), EPV Alueverkko Oy (nätanslutning).
- Ponsivuori vindpark i Kurikka i Södra Österbotten. Totalt 7 vindkraftverk. Beräknad årsproduktion: 100 GWh. Entreprenörer: Keski-Suomen Betonirakenne Oy (fundament, vägar, nätverk), Nordex Energy GmbH (turbiner), Caruna Oy (nätanslutning).
- Verhonkulma vindpark i S:t Mårtens i Egentliga Finland. Totalt 6 vindkraftverk. Beräknad årsproduktion: 85 GWh. Entreprenörer: Empower Oy (fundament, vägar, nätverk), Nordex Energy GmbH (turbiner), Caruna Oy (nätanslutning).

För mer information, kontakta:
Teemu Loikkanen, Country Manager, OX2 Finland, telefon: +358 50 373 6243, epost: teemu.loikkanen@ox2.com
Lars Bryngelsson, vd OX2 TCM, telefon: +46 70-539 17 68, epost: lars.bryngelsson@ox2.com
 

Om OX2
OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat över 2,4 GW vindkraft i Europa. OX2 har förnärvarande förvaltningskontrakt för 38 vindparker (2,1 GW). OX2:s mission är att leda den pågående omställningen till förnybar energi och en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen och Frankrike. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2019 uppgick till 4 906 MSEK. För mer information: www.ox2.com