Logotype
Logotype

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

juli 2, 2021, 18:30
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
ABG Sundal Collier AB ("ABG"), i sin roll som Joint Global Coordinator, meddelar att stabiliseringsåtgärder gjorts i OX2 AB (publ) (“OX2” eller “Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Erbjudandet”), har ABG möjlighet, i egenskap av Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknads­priset på aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar per dagen för handel med aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, den 23 juni 2021, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Joint Global Coordinator har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet, det vill säga 60 SEK.

Xygen AB[1] (den ”Säljande Aktieägaren”), ett bolag indirekt ägt av Peas Industries AB, Altor Fund V (No.1) AB och Altor Fund V (No.2) AB, har utfärdat en övertilldelningsoption till Joint Global Coordinator vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, att sälja ytterligare högst 10 930 473 aktier motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, det vill säga 60 SEK per aktie, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

ABG har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknads­missbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq First North Premier Growth Market och i den utsträckning som framgår nedan. Kontaktperson på ABG är Erik Skog (tel: +46 8 566 29 471, e-post: erik.skog@abgsc.se).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: OX2 AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN: SE0016075337)
Erbjudandestorlek: 72 869 824 aktier
Övertilldelningsoption: 10 930 473 aktier
Erbjudandepris: 60 SEK
Tradingsymbol: OX2
Stabiliseringsansvarig: ABG Sundal Collier AB
Stabiliseringstransaktioner:
Datum Antal aktier Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
23 juni 2021 1 865 327 58,81 54,25 57,64 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
28 juni 2021 275 964 55,20 54,20 54,49 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
29 juni 2021 10 378 56,00 55,80 55,81 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
30 juni 2021 387 568 56,00 54,80 55,47 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
1 juli 2021 107 843 56,00 55,40 55,85 SEK Nasdaq First North Growth Market

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Östlund
Acting Head of Communications OX2

Tel. +46 709 10 01 59
press@ox2.com

Denna information är sådan information som OX2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 18.30 den 2 juli 2021.

Om OX2
OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Frankrike, Litauen, Norge, Spanien, Italien och Rumänien med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK. OX2:s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. För mer information, besök: www.ox2.com

 

[1] Nuvarande namn Goldcup 27995 AB under namnändring till Xygen AB.