Logotype

OX2 förvärvar två solenergiprojekt­ i Skåne

november 23, 2021, 11:10
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har förvärvat rättigheterna till två solenergiprojekt­ i Skåne från Helios Nordic Energy. Färdigställda beräknas projekt­en tillföra 45 MW i SE4. Förvärvet är ett led i OX2:s utökade satsning på solenergi och solparker.

Avtalet innebär att parterna kommer att arbeta gemensamt med projekt­utveckling av solparkerna fram till tillståndsgivning och att OX2 därefter övertar projekt­en och ansvarar för byggnation och drift. Projekt­en förväntas leverera drygt 45 MW solel vid planerad driftstart 2024.

- Vi ser fram emot att få vidareutveckla projekt­en tillsammans med Helios och analysera ytterligare samarbetsmöjligheter. OX2:s breda erfarenhet och förmåga att leverera inom vindkraftsetableringar är något vi har nytta av i arbetet med solparker då processerna är likartade, säger Jon Persson, ansvarig för OX2:s solkraftsprojekt­ i Sverige.

OX2 har en portfolio av solenergiprojekt­ under utveckling i Sverige med kontor i Malmö, Stockholm och Östersund.

Bifogade filer