Logotype
Logotype

OX2 har förvärvat rättigheterna till ett vindkraftsprojekt om 150 MW från Vattenfall

november 3, 2021, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Onsdag 3 november 2021, 08.00 CET - Icke-regulatoriskt pressmeddelande 

OX2 har kommit överens med Vattenfall om att förvärva rättigheterna att uppföra vindparken Klevberget i Ånge kommun i Västernorrlands län. 

Enligt avtalet övertar OX2 100 procent av projektet från Vattenfall. Det har en beräknad kapacitet om cirka 150 MW och har ett lagakraftvunnet tillstånd. Projektet innebär en utökning av OX2:s svenska projektutvecklings­portfölj för landbaserad vindkraft i sen fas.

En grupp lokala markägare utvecklade projektet fram till 2018 då tillstånd erhölls. Därefter tog Vattenfall över projektet så att det kunde förädlas ytterligare i form av bland annat elnätskoncession, detaljprojektering och kompletterande inventeringar.

 - OX2:s ambition är att starta byggnationen av vindparken Klevberget under 2022. Vi ser fram emot att samarbeta med markägare, samebyn, närboende och Ånge kommun. Vi vill tacka Vattenfall för förtroendet att ta projektet vidare och för att ha utvecklat projektet framgångsrikt fram till nu. När OX2 etablerar vindparker strävar vi alltid efter att det ska innebära en positiv utveckling av den närliggande bygden, inklusive ökad biologisk mångfald, säger Hillevi Priscar, Landschef Sverige, OX2.   

- OX2 har den erfarenhet och kompetens som krävs för att på ett ansvarsfullt sätt ta projektet vidare mot ett förverkligande och därmed bidra till vårt mål att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Vattenfalls övergripande strategi står fast i att utveckla, bygga och förvalta vindkraft, med cirka 2 000 MW i pågående byggnation och runt 10 000 MW land- och havsbaserad vindkraft under utveckling, säger Daniel Gustafsson, chef för utveckling av landbaserad vindkraft, Vattenfall. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mikael Östlund 
Acting Head of Communications 
+46 855 931 011 
press@ox2.com

Henrik Svensson
Pressekreterare Vattenfall
070-27 111 32
henrik3.svensson@vattenfall.com

Om OX2 AB (publ) 
OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 sedan 2004 intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Norge och Polen och åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, Norge, Polen, Rumänien och Spanien, med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK. OX2:s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel: +46 8-528 00 399, e-post: info@fnca.se. 
För mer information: www.ox2.com

Om Vattenfall
Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20 000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: group.vattenfall.com/se

Bifogade filer