Logotype
Logotype

OX2 har förvärvat rättigheterna till ett vindkraftsprojekt om 170 MW i Hälsingland från Stora Enso

april 23, 2021, 08:35
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
OX2 och Stora Enso har kommit överens om förvärvet av rättigheterna att uppföra vindparken Hälsingeskogen i Ovanåkers kommun, Hälsingland.

Avtalet innebär att OX2 övertar 100 procent av projektet från Stora Enso, som kvarstår som markägare.

Projektet omfattar 37 vindkraftverk med en samlad möjlig effekt på 170 MW. Den beräknade årliga elproduktionen uppgår till cirka 380 GWh, vilket motsvarar den genomsnittliga elförbrukningen för 72 000 hushåll per år.

– Vindkraften behöver fyrdubblas om Sverige ska nå det nationella målet om 100 procent förnybar elproduktion 2040, enligt Energimyndighetens och Naturvårdsverkets vindstrategi. Förutsättningarna för en vindpark i Ovanåker är goda. När vi etablerar vindkraftverk strävar vi alltid efter att det ska innebära en positiv utveckling av den närliggande bygden. Vi arbetar också med program för en ökad biologisk mångfald i områden där vi uppför vindkraftverk, säger Hillevi Priscar, landchef Sverige, OX2.

För ytterligare information kontakta:
Hillevi Priscar, Landchef, OX2 Sverige
hillevi.priscar@ox2.com
0730-26 26 23

Mikael Östlund, Head of Communications, OX2 group
mikael.ostlund@ox2.com
0709-10 01 59

Om OX2
OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste 16 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat över 2,4 GW vindkraft i Europa. OX2 har förvaltningskontrakt för 44 vindparker (2,28 GW). Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen och Frankrike. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2020 uppgick till 5 201 MSEK. www.ox2.com