Logotype
Logotype

OX2 lämnar över två vindkraftparker i Finland till Infracapital

december 2, 2021, 10:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 lämnar över vindkraftparkerna Kröpuln och Storbacken till Infracapital, en europeisk investerings­fond. Vindkraftparkernas totala kapacitet är 60 MW och den sammanlagda elproduktionen är cirka 200 GWh årligen.

OX2 och Infracapital undertecknade ett avtal i augusti 2019 om att bygga två vindkraftparker i Finland, Kröpuln och Storbacken, om totalt 14 vindkraftverk. Bägge är nu färdigställda och överlämnade.

- Det är mycket glädjande att byggnationen av bägge vindkraftparkerna har avslutats i tid och enligt plan. Det här är Infracapitals andra investering i Finland och ett stort steg mot att uppfylla investerarkraven på förnybar energi, säger Michele Armanini, vd på Infracapital.

- Vi är mycket nöjda med hur arbetet har löpt och hur nära samarbete vi har haft med lokala intressenter. Under hela byggprocessen har det lokala näringslivet varit ovärderligt för oss, det har gällt allt från markarbeten och kabeldragning till boende, säger Jommi Tervo, projektansvarig OX2.  

OX2 har levererat vindkraftparkerna nyckelfärdiga men kommer att vara fortsatt ansvariga teknisk och kommersiell drift.

- Vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet med Infracapital i nästa fas genom att ansvara för den kommersiella driften, optimera produktionen och sköta den dagliga driften. Vi kommer också att fortsätta vara kontakten med lokala intressenter som markägare, kommuner och underleverantörer, säger Niko Blomberg på OX2, som ansvarar för driften av vindkraftparkerna.

De båda vindkraftparkerna, Kröpuln och Storbacken, kommer varje år att generera cirka 320 000 Euro i skatteintäkter för de bägge kommunerna Uusikaarlepyy och Vöyri. Vindkraftverken beräknas producera 200 GWh per år, vilket motsvarar elkonsumptionen för 40 000 hushåll (5,000 kWh/hushåll).

Vindkraftparkerna Kröpuln och Storbacken kommer att ersätta motsvarande 97 000 ton av CO2 utsläpp årligen, jämfört med elektricitet producerad av fossila kraftslag i Finland.*

*) Finska energimyndigheten, Residual Mix Statement 2020

Fakta om vindkraftparkerna:
  • Kröpuln: sju Vestas V150 4.3 MW vindturbiner med en total höjd på 203 meter
  • Storbacken: sju Vestas V150 4.3 MW vindturbiner med en total höjd om 220 meter
  • Underleverantörer: Vestas (turbiner), Infrabuilders (grundläggning, vägar, nätarbeten), Herrfors (nätanslutning)

Bifogade filer