Logotype
Logotype

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag inleder samarbete kring havsbaserad vindkraft

november 25, 2021, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 (publ) och Ålandsbanken Fondbolag Ab har tecknat en ömsesidig avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding) avseende utveckling av det havsbaserade vindkraftsprojektet Noatun söder om Åland.

Samarbetet mellan OX2 och Ålandsbanken Fondbolag sker via ett samägt bolag där OX2 är utvecklare fram tills projektet färdigställts, och Ålandsbanken Fondbolag är en långsiktig delägare via en fond. Avsikten är att erbjuda investerare och allmänheten möjlighet att investera i projektet via fonder. En förutsättning är att nödvändiga tillstånd av Ålands landskapsregering för utveckling av den havsbaserade vindkraften erhålls och att projektet kan genomföras enligt plan.

Projekt Noatun är i en tidig projektfas och beräknas färdigställt bestå av cirka 250 vindkraftverk som ger 20 TWh per år vilket motsvarar årlig elförbrukning för omkring 4 miljoner hushåll. Noatunprojektet omfattar förutom en havsbaserad vindkraftspark inom den åländska havszonen en nätlösning för distribution av el till Åland, Sverige, Finland och Estland

- Vi ser fram emot att tillsammans med Ålandsbanken Fondbolag arbeta för Noatun. Projektet bidrar till att uppfylla Ålands, Finlands och Sveriges klimatmål samtidigt som det medför lokal nytta till Åland såsom arbetstillfällen, infrastruktur, utbildning med mera, säger Hillevi Priscar, landchef för OX2 Sverige.

Ålandsbanken Fondbolag lanserade år 2020 den första specialplaceringsfonden i Finland, som investerar i vindkraft och som är öppen för placeringar av allmänheten. Fonden har mottagits väl och är populär bland placerare. Ålandsbanken Fondbolag planerar nu att komplettera utbudet med fonder med inriktning mot havsbaseradvindkraft.

 - Det unika med samarbetet mellan OX2 och Ålandsbanken Fondbolag är att vi avser erbjuda fonder till investerare i närområdet som är intresserade av storskalig havsbaserad vindkraft. Majoriteten av de vindkraftsparker som sålts i Finland i dagsläget har gått till utländska köpare, och därmed också den ekonomiska nyttan av vindkraftsproduktionen. Vårt koncept öppnar också för åländskt ägande av vindkraft inom den åländska havszonen. Genom detta kan åländska intressen långsiktigt få del av avkastningen av vindkraftsproduktionen. Den havsbaserade vindkraften innebär en betydande ekonomisk potential för Åland, säger Tom Pettersson, vd, Ålandsbanken Fondbolag Ab.

- I takt med att efterfrågan på el växer och kapacitetssituationen i både Finland och Sverige skärps är Ålands havsbaserade vindkraft ett mycket intressant projekt ur elmarknadens synvinkel, tillägger Juha Känkänen, placeringsdirektör, Ålandsbanken Fondbolag Ab.

Bifogade filer