Logotype

OX2 säkrar rättigheter till nära 150 MW vind- och solkraft i en polsk auktion

december 22, 2021, 08:30
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har vunnit en statlig polsk auktion för förnybara energikällor och erhållit stöd för vindkraftsprojekt­ med en total installerad kapacitet på nästan 120 MW och för solkraftsprojekt­ med en kapacitet på 28 MW.

OX2 vann också i juni i år en polsk auktion för förnybar energi och fick stöd för ett vindkraftsprojekt­ med en total kapacitet på 62,5 MW. Rättigheterna stärker avsevärt OX2:s position på den polska marknaden för förnybar energi. För närvarande har OX2 fem vindparker under byggnation med en kapacitet mellan 20 MW och 45 MW. Projekt­en är resultatet av auktioner som företaget vann 2018-2021. OX2 har även investerat i solkraftsprojekt­ som befinner sig i olika utvecklingsstadier. Den totala kapaciteten för vind- och solkraftsprojekt­ i OX2:s polska projekt­utvecklings­portfölj är cirka 1,4 GW.
 
 - Polen har varit en stark marknad för OX2 under de senaste åren, och vi fortsätter att investera i både projekt­utvecklings­portföljen och den lokala organisationen. Baserat på resultatet i den senaste statliga auktionen räknar vi med vårt engagemang i den polska energiomställningen kommer att öka även under de kommande åren, säger Paul Stormoen, VD, OX2.
 
- Vi är mycket glada över resultatet av auktionen och möjligheten det ger oss att bygga mer förnybar energi i Polen. Mer vindkraft och solkraft behövs i hög utsträckning i Polen, både för att sänka priset på el för konsumenterna och för att minska de lokala föroreningarna från fossil energi, säger Katarzyna Suchcicka, landschef, OX2 Polen.