Logotype
Logotype

OX2 säkrar rättigheter till nära 150 MW vind- och solkraft i en polsk auktion

december 22, 2021, 08:30
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har vunnit en statlig polsk auktion för förnybara energikällor och erhållit stöd för vindkraftsprojekt med en total installerad kapacitet på nästan 120 MW och för solkraftsprojekt med en kapacitet på 28 MW.

OX2 vann också i juni i år en polsk auktion för förnybar energi och fick stöd för ett vindkraftsprojekt med en total kapacitet på 62,5 MW. Rättigheterna stärker avsevärt OX2:s position på den polska marknaden för förnybar energi. För närvarande har OX2 fem vindparker under byggnation med en kapacitet mellan 20 MW och 45 MW. Projekten är resultatet av auktioner som företaget vann 2018-2021. OX2 har även investerat i solkraftsprojekt som befinner sig i olika utvecklingsstadier. Den totala kapaciteten för vind- och solkraftsprojekt i OX2:s polska projektutvecklings­portfölj är cirka 1,4 GW.
 
 - Polen har varit en stark marknad för OX2 under de senaste åren, och vi fortsätter att investera i både projektutvecklings­portföljen och den lokala organisationen. Baserat på resultatet i den senaste statliga auktionen räknar vi med vårt engagemang i den polska energiomställningen kommer att öka även under de kommande åren, säger Paul Stormoen, VD, OX2.
 
- Vi är mycket glada över resultatet av auktionen och möjligheten det ger oss att bygga mer förnybar energi i Polen. Mer vindkraft och solkraft behövs i hög utsträckning i Polen, både för att sänka priset på el för konsumenterna och för att minska de lokala föroreningarna från fossil energi, säger Katarzyna Suchcicka, landschef, OX2 Polen.