Logotype
Logotype

OX2 söker Natura 2000-tillstånd för en vindpark utanför Skånes kust

december 30, 2021, 08:30
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har lämnat in en ansökan om ett Natura 2000-tillstånd för en havsbaserad vindpark inom svensk ekonomisk zon utanför den skånska kusten.

Vindparken heter Triton och ligger cirka 30 km söder om Ystad. Vindparken inkluderar upp till 129 vindkraftverk med en maximal höjd på 370 meter.
 
Ansökan som handläggs och beslutas av Länsstyrelsen i Skåne län avser ett Natura 2000-tillstånd och inkluderar en miljökonsekvensbeskrivning, MKB
 
Kapaciteten för vindparken är cirka 1 800 MW och den beräknade produktionen uppgår till omkring 7,5 TWh per år vilket motsvarar produktionen från en kärnkraftsreaktor eller hushållsel till omkring 1,5 miljoner hushåll. Projektet motsvarar minskade utsläpp av koldioxid om cirka 4,5 miljoner ton per år.
 
– Det här är den tredje ansökan vi lämnar in på kort tid avseende havsbaserad vindkraft. Vindparken Triton skulle innebära ett tillskott på grön el som södra Sverige och regionen behöver för fortsatt trygg energiförsörjning samtidigt som den skulle bidra till att Sverige når de högt uppsatta miljömålen, säger Hillevi Priscar, landschef för OX2 Sverige.
 
Projektet är en del av OX2:s svenska projektutvecklings­portfölj som vid utgången av tredje kvartalet uppgick till 11,3 GW.
 
OX2 har tidigare ansökt om Natura 2000-tillstånd, samt om tillstånd att etablera en vindpark enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, för vindparken Galatea-Galene utanför Hallands kust.